1. مشخصات درس


عنوان درس: کاربرد علوم کامپیوتر و نرم افزارها در تربیت بدنی

کد درس: 2212413

گروه درس:

عنوان رشته: مدیریت راهبردی در ورزش

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

تعداد واحد: 2

ساعات تدریس در هفته: دو ساعت

درس عملی همنیاز: ندارد


2. مشخصات درس عملی هم‌نیاز (در صورت وجود)


3. منابع درسی برگزیده


عنوان منبع فایل لینک

4. عناوین و موضوعات کلی کلاس


تاریخ موضوع جلسه مدرس فایل لینک
1 - -
2 1398/07/02 آشنایی با WORD و کاربرد آن همایون عباسی - -
3 1398/07/09 آشنایی با WORD و کاربرد آن همایون عباسی - -
4 1398/07/16 آشنایی با WORD و کاربرد آن همایون عباسی - -
5 1398/07/23 آشنایی با POWER POINT و کاربرد آن همایون عباسی - -
6 1398/07/30 آشنایی با POWER POINT و کاربرد آن همایون عباسی - -
7 1398/08/14 آشنایی با POWER POINT و کاربرد آن همایون عباسی - -
8 1398/08/21 آشنایی با EXCEL و کاربرد آن همایون عباسی - -
9 1398/08/28 آشنایی با EXCEL و کاربرد آن همایون عباسی - -
10 1398/09/05 آشنایی با EXCEL و کاربرد آن همایون عباسی - -
11 1398/09/12 آشنایی با INTERNET, GMAIL,… همایون عباسی - -
12 1398/09/19 معرفی سایت های علمی جهت دریافت مقالات علمی همایون عباسی - -
13 1398/09/26 آشنایی با نحوه پاور دفاع از پایان نامه همایون عباسی - -
14 1398/10/03 معرفی و نحوه استفاده از RESEARCH GATE همایون عباسی - -
15 1398/10/10 معرفی و نحوه استفاده از GOOGLE SCHOLOR همایون عباسی - -
16 1398/10/17 آشنایی با نحوه رفرنس نویسی همایون عباسی - -
17 1398/11/02 آزمون پایان ترم همایون عباسی - -

عنوان درس عملی هم‌نیاز نام و نام خانوادگي مدرس یا مدرسین بخش عملی تعداد واحد تعداد ساعات تدریس در هفته
1

5. نحوۀ سنجش و ارزشیابی


معیارهای ارزشیابی درصد نمره از نمره نهایی زمان برگزاری آخرین مهلت ارائه
تاریخ ساعت تاریخ ساعت
آزمون‌های مستمر کلاسی 2 % 1398/08/21 01:00 1398/11/02 10:00
تکالیف درسی (ترجمه• تحقیق یا پروژه• سمینار• ) 0 % 1398/06/05 01:00 1398/10/17 10:00
آزمون میان‌ترم 4 % 1398/09/19 10:00 1398/11/02 10:00
حضور فعال در کلاس 0 % 1398/06/02 01:00 1398/09/26 10:00
آزمون پایانی 14 % 1398/11/02 10:00 1398/11/02 10:00
سایر موارد 0 % 1398/06/02 00:00 1398/11/02 10:00

6. وسایل کمک آموزشی


کلاس درس
تخته وایت برد
ویدئو پروژکتور