کلیه ی خدماتی که در جهت تقویت وضعیت تحصیلی دانشجویان شاهد و ایثارگر، بررسی وضعیت تحصیلی، ثبت نام و تشکیل پرونده دانشجویان جدید الورودی که سهمیه دارند، امور آموزشی مربوط به ایشان و طرح استاد مشاور که جهت ارائه مشاوره ی تحصیلی بین گروه های آموزشی مختلف اجرا می گردد به عنوان زیرخدمات آموزشی عنوان می گردد و به دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه ارائه می گردد.

مخاطبین: دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه


تیکت پشتیبانی ثبت نظر ثبت پیشنهاد ثبت انتقاد ثبت شکایات

متقاضیان اعم از دانشجویان، کارمندان و اعضای هیات علمی با توجه به نیاز و تایید مقام مافوق می‌توانند از خدمات میزبانی دانشگاه استفاده کنند.

مخاطبین: کارمندان اعضا دانشجویان


تیکت پشتیبانی ثبت نظر ثبت پیشنهاد ثبت انتقاد ثبت شکایات

اکانت اینترنت برای همه دانشگاهیان اعم از دانشجو، کارمند، هیات علمی و مدیرلن مربوطه ساخته می شود.

مخاطبین: کارمندان اعضا دانشجویان


تیکت پشتیبانی ثبت نظر ثبت پیشنهاد ثبت انتقاد ثبت شکایات

پاسخگویی به درخواست پست الکترونیک اعضا/ دانشجویان / کارکنان دانشگاه

مخاطبین: کارمندان اعضا دانشجویان


تیکت پشتیبانی ثبت نظر ثبت پیشنهاد ثبت انتقاد ثبت شکایات

در این خدمت دانشگاه به منظور جذب نیرو و متخصصین مورد نیاز فرآیند تحصیل و آموزش واحدها بنابه نیاز گروه های آموزشی دانشگاه و اعلام ابلاغیه وزارت اقدام به جذب نیروی متخصص می نماید

مخاطبین: فارغ التخصیلان تحصیلات تکمیلی دانشگاهی


تیکت پشتیبانی ثبت نظر ثبت پیشنهاد ثبت انتقاد ثبت شکایات

آماده سازی پرونده ها و صدور احکام مربوط به متقاضیان فرصت مطالعاتی

مخاطبین: اعضای هیأت علمی دانشگاه


تیکت پشتیبانی ثبت نظر ثبت پیشنهاد ثبت انتقاد ثبت شکایات

برگزاری مناقصات دو مرحله ای محدود جهت انتخاب و عقد قرار داد با برترین شرکت های ارائه دهنده خدمات مورد نیاز دانشگاه رازی در جهت رفع نیازهای واحدها، کارکنان، دانشجویان دانشگاه

مخاطبین: اشخاص حقیقی/حقوقی مورد نظر دانشگاه


تیکت پشتیبانی ثبت نظر ثبت پیشنهاد ثبت انتقاد ثبت شکایات

خرید خدمات مورد نظر واحد ها دانشگاه که مبلغ برآورد آن ها کم تر از حد مورد نظر برگزاری مناقصات است، در قالب عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی

مخاطبین: اشخاص حقیقی/حقوقی


تیکت پشتیبانی ثبت نظر ثبت پیشنهاد ثبت انتقاد ثبت شکایات