دانشگاه رازی بنابر اعلام سالیانه بنیاد ملی نخبگان، به صورت سالیانه همایشی را به منظور معرفی خدمات بنیاد ملی نخبگان به دانشجویان استعداد درخشان برگزار می کند. در این همایش از دانشجویان برتر سالهای گذشته دعوت می شود تا به دانشجویانی که به تازگی در انجمن نخبگان عضو شده اند، خدمات مشاوره ای ارائه نمایند. هم چنین دفتر استعداد درخشان مسئولیت صدور گواهی دانشجویان استعداد درخشان جهت ثبت نام در سامانه سینا بنیاد نخبگان ا بر عهده دارد. پس از اعلام اسامی پذیرفته شدگان بنیاد نخبگان، انعقاد قرارداد آموزش یاری برای آن ها توسط دفتر استعداد درخشان انجام می شود.

مخاطبین: دانشجویان


تیکت پشتیبانی ثبت نظر ثبت پیشنهاد ثبت انتقاد ثبت شکایات