تسهیلات بیمه پایه به دانشجویان فاقد هر نوع بیمه دیگر، که متقاضی دریافت بیمه از تامین اجتماعی باشند، در ازا پرداخت حق بیمه توسط دانشجو داده می شود. بیمه حوادث به صورت موردی و به دانشجویانی که در طول دوران تحصیل بر اساس حادثه ای دچار آسیب دیدگی شده باشند، بر اساس پرونده پزشکی شهادت شاهدان حادثه، ارائه می گردد. نحوه ارائه خدمت به گونه ای است که دانشجو با در دست داشتن مدارک خود به صندوق رفاه مراجعه نموده و در صورت صلاحدید جهت دریافت خسارت به شرکت بیمه طرف قرارداد معرفی می گردد. مسئولیت انجام هرگونه هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای قرارداد شرکت بیمه طرف قرارداد با دانشگاه، بر عهده صندوق رفاه دانشجویی می باشد.

مخاطبین: دانشجویان

با توجه به سطح دسترسی شما موردی برای نمایش وجود ندارد


بسمه تعالی
فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی
ضمیمه 1

1. عنوان خدمت : ارائه تسهیلات بیمه به دانشجویان


2. شناسنامه خدمت :


3. ارائه دهنده خدمت

نام دستگه اجرایی: دانشگاه رازی کرمانشاه

نام دستگه مادر: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری


4. ارائه دهنده خدمت

شرح خدمت: تسهیلات بیمه پایه به دانشجویان فاقد هر نوع بیمه دیگر، که متقاضی دریافت بیمه از تامین اجتماعی باشند، در ازا پرداخت حق بیمه توسط دانشجو داده می شود. بیمه حوادث به صورت موردی و به دانشجویانی که در طول دوران تحصیل بر اساس حادثه ای دچار آسیب دیدگی شده باشند، بر اساس پرونده پزشکی شهادت شاهدان حادثه، ارائه می گردد. نحوه ارائه خدمت به گونه ای است که دانشجو با در دست داشتن مدارک خود به صندوق رفاه مراجعه نموده و در صورت صلاحدید جهت دریافت خسارت به شرکت بیمه طرف قرارداد معرفی می گردد. مسئولیت انجام هرگونه هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای قرارداد شرکت بیمه طرف قرارداد با دانشگاه، بر عهده صندوق رفاه دانشجویی می باشد.

نوع خدمت:


نوع مخاطبین:

    دانشجویان

ماهیت خدمت:


سطح خدمت:


رویداد مرتبط با:


نحوه آغاز خدمت:


مدارک لازم برای انجام خدمت:

مدارک مورد نیاز جهت بیمه حوادث: 1.اسناد هزینه کرد درمان، 2.صوت جلسه حادثه مدارک مورد نیاز جهت بیمه پایه: اثبات عدم بهره مندی از هرگونه خدمات بیمه ای


قوانین و مقررات بالادستی:

قانون بیمه حوادث دانشجویی5. جزئیات خدمت

آمار تعداد خدمت گیرندگان

12450 خدمت گیرنده در خدمت گیرندگان در:


متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

1 هفته


تواتر

یک بار برای همیشه

تعداد بار مراجعه حضوری:

1 بار جهت تحویل مدارک


مبلغ شماره حساب بانکی پرداخت به صورت الکترونیک

5. نحوه دسترسی به

آدرس دقیق و مستقیم در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن

https://golestan.razi.ac.ir http://www.bimesalamat.ir https://ast.razi.ac.ir/

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونکی بودن همه یا بخشی از آن:


مرحله خدمت : در مرحله اطلاع رسانی خدمتذکر ضرورت مراجعه حضوری

مراجعه به دستگاه:


مرحله خدمت : در مرحله درخواست خدمتشماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: 0ذکر ضرورت مراجعه حضوری

مراجعه به دستگاه:مرحله خدمت : در مرحله تولید خدمت
(فرآیند داخل دستگاه یا ارتباط با دیگر دستگاه‌ها)

ذکر ضرورت مراجعه: برگزاری جلسه جهت تصمیم گیری و تایید مدارکمرحله خدمت : در مرحله ارائه خدمتشماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: 0ذکر ضرورت مراجعه حضوری

مراجعه به دستگاه:


7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

نام سامانه های دیگر فیلد مورد تبادل استعلام الکترونیکی استعلام غیر الکترونیک
سامانه آموزشی گلستان

8. ارتباط با سایر دستگاه‌های دیگر

نام دستگاه دیگر نام سامانه های دستگاه دیگر فیلدهای مورد تبادل مبلغ (در صورت پرداخت هزینه) استعلام الکترونیکی اگر استعلام غیر الکترو.نیکی است، استعلام توسط:

7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

ردیف عنوان

7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاههریک از واحدهای دانشگاهی بر اساس بودجه در دسترس برای کار دانشجویی اقدام به تعریف کار جهت دانشجویان علاقمند می نمایند که وظیفه اداره رفاه دانشجویی پرداخت حق الزحمه این دانشجویان در برابر انجام کار مشخص و بر اساس تعریف موجود است.

مخاطبین: دانشجویان

با توجه به سطح دسترسی شما موردی برای نمایش وجود ندارد


بسمه تعالی
فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی
ضمیمه 1

1. عنوان خدمت : ارائه تسهیلات مالی در قبال انجام کار (کار دانشجویی)


2. شناسنامه خدمت :


3. ارائه دهنده خدمت

نام دستگه اجرایی: دانشگاه رازی کرمانشاه

نام دستگه مادر: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری


4. ارائه دهنده خدمت

شرح خدمت: هریک از واحدهای دانشگاهی بر اساس بودجه در دسترس برای کار دانشجویی اقدام به تعریف کار جهت دانشجویان علاقمند می نمایند که وظیفه اداره رفاه دانشجویی پرداخت حق الزحمه این دانشجویان در برابر انجام کار مشخص و بر اساس تعریف موجود است.

نوع خدمت:


نوع مخاطبین:

    دانشجویان

ماهیت خدمت:


سطح خدمت:


رویداد مرتبط با:


نحوه آغاز خدمت:


مدارک لازم برای انجام خدمت:


قوانین و مقررات بالادستی:

دستورالعمل کار دانشجویی به شماره 230892/و، مورخه 18/10/13955. جزئیات خدمت

آمار تعداد خدمت گیرندگان

400 خدمت گیرنده در خدمت گیرندگان در:


متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

45 روز (از زمان جمع آوری اطلاعات تا پرداخت تسهیلات)


تواتر

2 بار در سال

تعداد بار مراجعه حضوری:

نیازی به مراجعه حضوری ندارد.


مبلغ شماره حساب بانکی پرداخت به صورت الکترونیک

5. نحوه دسترسی به

آدرس دقیق و مستقیم در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن

https://auto.razi.ac.ir

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونکی بودن همه یا بخشی از آن:


مرحله خدمت : در مرحله اطلاع رسانی خدمتذکر ضرورت مراجعه حضوری

مراجعه به دستگاه:


مرحله خدمت : در مرحله درخواست خدمتشماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: 0ذکر ضرورت مراجعه حضوری

مراجعه به دستگاه:مرحله خدمت : در مرحله تولید خدمت
(فرآیند داخل دستگاه یا ارتباط با دیگر دستگاه‌ها)

ذکر ضرورت مراجعه:مرحله خدمت : در مرحله ارائه خدمتشماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: 0ذکر ضرورت مراجعه حضوری

مراجعه به دستگاه:


7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

نام سامانه های دیگر فیلد مورد تبادل استعلام الکترونیکی استعلام غیر الکترونیک
سامانه آموزشی گلستان دریافت اطلاعات دانشجو جهت ثبت در سامانه فاز2، ثبت بدهی یا عدم بدهی دانشجو جهت ثبت در مدرک بر خط (Online)
سامانه جامع اتوماسیون اداری ارسال و در یافت نامه های اداری و فرم تسویه حساب

8. ارتباط با سایر دستگاه‌های دیگر

نام دستگاه دیگر نام سامانه های دستگاه دیگر فیلدهای مورد تبادل مبلغ (در صورت پرداخت هزینه) استعلام الکترونیکی اگر استعلام غیر الکترو.نیکی است، استعلام توسط:
وزرات علوم، تحقیقات و فناوری صندوق رفاه دانشجویی برخط (Online)

7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

ردیف عنوان

7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاهصندوق مهر رازی به منظور ارائه تسهیلات مالی به دانشجویان نیازمند تشکیل شده و به صورت هیئت امنایی و با جمع آوری کمک از اعضای دانشگاه اداره می شود. این صندوق با اعلام درخواست توسط خود دانشجوی نیازمند یا معرفی وی توسط یکی از اعضای دانشگاهی، اقدام به ارائه تسهیلات مالی تا سقف مبلغ 3میلیون ریال در قالب وام یا به صورت بلاعوض (بسته به شرایط دانشجو) می نماید.

مخاطبین: دانشجویان

با توجه به سطح دسترسی شما موردی برای نمایش وجود ندارد


بسمه تعالی
فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی
ضمیمه 1

1. عنوان خدمت : ارائه تسهیلات مالی صندوق خیریه و قرض الحسنه مهر رازی


2. شناسنامه خدمت :


3. ارائه دهنده خدمت

نام دستگه اجرایی: دانشگاه رازی کرمانشاه

نام دستگه مادر: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری


4. ارائه دهنده خدمت

شرح خدمت: صندوق مهر رازی به منظور ارائه تسهیلات مالی به دانشجویان نیازمند تشکیل شده و به صورت هیئت امنایی و با جمع آوری کمک از اعضای دانشگاه اداره می شود. این صندوق با اعلام درخواست توسط خود دانشجوی نیازمند یا معرفی وی توسط یکی از اعضای دانشگاهی، اقدام به ارائه تسهیلات مالی تا سقف مبلغ 3میلیون ریال در قالب وام یا به صورت بلاعوض (بسته به شرایط دانشجو) می نماید.

نوع خدمت:


نوع مخاطبین:

    دانشجویان

ماهیت خدمت:


سطح خدمت:


رویداد مرتبط با:


نحوه آغاز خدمت:


مدارک لازم برای انجام خدمت:

1. تکمیل فرم دریافت تسهیلات توسط دانشجو


قوانین و مقررات بالادستی:5. جزئیات خدمت

آمار تعداد خدمت گیرندگان

12 تا14 نفر در خدمت گیرندگان در:


متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

40-45 روز


تواتر

یک بار برای همیشه

تعداد بار مراجعه حضوری:

یک بار


مبلغ شماره حساب بانکی پرداخت به صورت الکترونیک

5. نحوه دسترسی به

آدرس دقیق و مستقیم در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونکی بودن همه یا بخشی از آن:


مرحله خدمت : در مرحله اطلاع رسانی خدمتذکر ضرورت مراجعه حضوری

مراجعه به دستگاه:


مرحله خدمت : در مرحله درخواست خدمتشماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: 0ذکر ضرورت مراجعه حضوری

مراجعه به دستگاه:مرحله خدمت : در مرحله تولید خدمت
(فرآیند داخل دستگاه یا ارتباط با دیگر دستگاه‌ها)

ذکر ضرورت مراجعه:مرحله خدمت : در مرحله ارائه خدمتشماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: 0ذکر ضرورت مراجعه حضوری

مراجعه به دستگاه:


7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

نام سامانه های دیگر فیلد مورد تبادل استعلام الکترونیکی استعلام غیر الکترونیک
سامانه آموزشی گلستان درخواست کمیسیون بر خط (Online)
اتوماسیون اداری هماهنگی با اعضاء بر خط (Online)

8. ارتباط با سایر دستگاه‌های دیگر

نام دستگاه دیگر نام سامانه های دستگاه دیگر فیلدهای مورد تبادل مبلغ (در صورت پرداخت هزینه) استعلام الکترونیکی اگر استعلام غیر الکترو.نیکی است، استعلام توسط:
سازمان درخواست دهنده استعلام دستگاه

7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

ردیف عنوان

7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاههریک از دانشجویانی که در طول مدت زمان تحصیل خود، اقدام به اخذ انواع وام های دانشجویی نموده اند، پس از پایان تحصیلات موظف به بازپرداخت وام خود به صورت نقدی یا اقساط هستند.

مخاطبین: دانشجویان

با توجه به سطح دسترسی شما موردی برای نمایش وجود ندارد


بسمه تعالی
فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی
ضمیمه 1

1. عنوان خدمت : بازپرداخت وام دانشجویی


2. شناسنامه خدمت :


3. ارائه دهنده خدمت

نام دستگه اجرایی: دانشگاه رازی کرمانشاه

نام دستگه مادر: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری


4. ارائه دهنده خدمت

شرح خدمت: هریک از دانشجویانی که در طول مدت زمان تحصیل خود، اقدام به اخذ انواع وام های دانشجویی نموده اند، پس از پایان تحصیلات موظف به بازپرداخت وام خود به صورت نقدی یا اقساط هستند.

نوع خدمت:


نوع مخاطبین:

    دانشجویان

ماهیت خدمت:


سطح خدمت:


رویداد مرتبط با:


نحوه آغاز خدمت:


مدارک لازم برای انجام خدمت:

1. برگه اعلام وضعیت آموزشی


قوانین و مقررات بالادستی:

شرایط و ضوابط وام های دانشجویی، تدوین شده توسط صندوق رفاه دانشجویی5. جزئیات خدمت

آمار تعداد خدمت گیرندگان

3000 خدمت گیرنده در خدمت گیرندگان در:


متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

5 سال


تواتر

یک بار برای همیشه

تعداد بار مراجعه حضوری:

فقط یک بار جهت تحویل مدارک


مبلغ شماره حساب بانکی پرداخت به صورت الکترونیک

5. نحوه دسترسی به

آدرس دقیق و مستقیم در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن

http://bp.swf.ir

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونکی بودن همه یا بخشی از آن:


مرحله خدمت : در مرحله اطلاع رسانی خدمتذکر ضرورت مراجعه حضوری

مراجعه به دستگاه:


مرحله خدمت : در مرحله درخواست خدمتشماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: 0ذکر ضرورت مراجعه حضوری

مراجعه به دستگاه:مرحله خدمت : در مرحله تولید خدمت
(فرآیند داخل دستگاه یا ارتباط با دیگر دستگاه‌ها)

ذکر ضرورت مراجعه:مرحله خدمت : در مرحله ارائه خدمتشماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: 0ذکر ضرورت مراجعه حضوری
عدم آشنایی مخاطب به اینترنت

مراجعه به دستگاه:


7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

نام سامانه های دیگر فیلد مورد تبادل استعلام الکترونیکی استعلام غیر الکترونیک
سامانه آموزشی گلستان درخواست کمیسیون بر خط (Online)
اتوماسیون اداری هماهنگی با اعضاء بر خط (Online)

8. ارتباط با سایر دستگاه‌های دیگر

نام دستگاه دیگر نام سامانه های دستگاه دیگر فیلدهای مورد تبادل مبلغ (در صورت پرداخت هزینه) استعلام الکترونیکی اگر استعلام غیر الکترو.نیکی است، استعلام توسط:
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سامانه سجاد ثبت درخواست کمیسیون برخط (Online)
سایر دانشگاه های غیر انتفاعی، دانشگاه صنعتی درخواست و پاسخ درخواست و مصوبات دستگاه

7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

ردیف عنوان
1 برگزاری کمیسیون موارد خاص درون دانشگاهی
2 برگزاری کمیسیون موارد خاص استانی

7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

بررسی مشکلات آموزشی در کمیسیون موارد خاص درون دانشگاهی

 

بررسی مشکلات آموزشی در کمیسیون موارد خاص استانیهریک از دانشجویان در طول مدت زمان تحصیل خود، ممکن است اقدام به اخذ انواع وام های دانشجویی (اعم از وام تحصیلی، وام شهریه، وام ضروری و ...) نماید.

مخاطبین: دانشجویان

با توجه به سطح دسترسی شما موردی برای نمایش وجود ندارد


بسمه تعالی
فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی
ضمیمه 1

1. عنوان خدمت : پرداخت وام دانشجویی


2. شناسنامه خدمت :


3. ارائه دهنده خدمت

نام دستگه اجرایی: دانشگاه رازی کرمانشاه

نام دستگه مادر: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری


4. ارائه دهنده خدمت

شرح خدمت: هریک از دانشجویان در طول مدت زمان تحصیل خود، ممکن است اقدام به اخذ انواع وام های دانشجویی (اعم از وام تحصیلی، وام شهریه، وام ضروری و ...) نماید.

نوع خدمت:


نوع مخاطبین:

    دانشجویان

ماهیت خدمت:


سطح خدمت:


رویداد مرتبط با:


نحوه آغاز خدمت:


مدارک لازم برای انجام خدمت:

1. فرم تعهدنامه 2. یک برگ فتوکپی آخرین حکم کارگزینی ضامن 3. گواهی کسر از حقوق ضامن به نام صندوق رفاه دانشجویان از محل خدمت )برای ضامنین بازنشسته، نظامی و کارمندان بانک( 4. کپی شناسنامه وام گیرنده 5. کپی کارت ملی )ضامن و وام گیرنده پشت و رو( 6. کپی کارت دانشجویی 7. تکمیل فرم مربوط به مشخصات دانشجو


قوانین و مقررات بالادستی:

شرایط و ضوابط وام های دانشجویی، تدوین شده توسط صندوق رفاه دانشجویی5. جزئیات خدمت

آمار تعداد خدمت گیرندگان

8000 خدمت گیرنده در خدمت گیرندگان در:


متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

حداکثر 45 روز


تواتر

یک بار برای همیشه

تعداد بار مراجعه حضوری:

فقط یک بار جهت تحویل مدارک


مبلغ شماره حساب بانکی پرداخت به صورت الکترونیک

5. نحوه دسترسی به

آدرس دقیق و مستقیم در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن

http://bp.swf.ir http://phase2.swf.ir/swf/swf/login.aspx http://www.swf.ir/ https://golestan.razi.ac.ir/home/Default.htm https://auto.razi.ac.ir

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونکی بودن همه یا بخشی از آن:


مرحله خدمت : در مرحله اطلاع رسانی خدمتذکر ضرورت مراجعه حضوری

مراجعه به دستگاه:


مرحله خدمت : در مرحله درخواست خدمتشماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: 0ذکر ضرورت مراجعه حضوری

مراجعه به دستگاه:مرحله خدمت : در مرحله تولید خدمت
(فرآیند داخل دستگاه یا ارتباط با دیگر دستگاه‌ها)

ذکر ضرورت مراجعه:مرحله خدمت : در مرحله ارائه خدمتشماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: 0ذکر ضرورت مراجعه حضوری

مراجعه به دستگاه:


7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

نام سامانه های دیگر فیلد مورد تبادل استعلام الکترونیکی استعلام غیر الکترونیک
سامانه آموزشی گلستان تشکیل پرونده بر خط (Online)
اتوماسیون اداری هماهنگی با اعضاء شورا بر خط (Online)

8. ارتباط با سایر دستگاه‌های دیگر

نام دستگاه دیگر نام سامانه های دستگاه دیگر فیلدهای مورد تبادل مبلغ (در صورت پرداخت هزینه) استعلام الکترونیکی اگر استعلام غیر الکترو.نیکی است، استعلام توسط:
سازمان شاکی دستگاه

7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

ردیف عنوان

7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه