اجرای مراحل اسکان دانشجویان و نظارت بر خوابگاه‌های دانشگاه تصویه حساب و انصراف از سکونت در خوابگاه

مخاطبین: دانشجویان غیربومی

تست

سس


سسس

سسسس


ییسبس

بسبییس


با توجه به سطح دسترسی شما موردی برای نمایش وجود ندارد


بسمه تعالی
فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی
ضمیمه 1

1. عنوان خدمت : اسکان دانشجویان جدیدالورود


2. شناسنامه خدمت :


3. ارائه دهنده خدمت

نام دستگه اجرایی: دانشگاه رازی کرمانشاه

نام دستگه مادر: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری


4. ارائه دهنده خدمت

شرح خدمت: اجرای مراحل اسکان دانشجویان و نظارت بر خوابگاه‌های دانشگاه تصویه حساب و انصراف از سکونت در خوابگاه

نوع خدمت:


نوع مخاطبین:

    دانشجویان غیربومی

ماهیت خدمت:


سطح خدمت:


رویداد مرتبط با:


نحوه آغاز خدمت:


مدارک لازم برای انجام خدمت:

گواهی ثبت نام در سیستم گلستان


قوانین و مقررات بالادستی:

مجموعه مقررات و دستورالعمل‌های خوابگاه‌های دانشجویی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی- مصوب وزارت علوم5. جزئیات خدمت

آمار تعداد خدمت گیرندگان

1500 خدمت گیرندگان در:


متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

حداکثر 20 دقیقه ( در صورت فراموشی ثبت نام در سامانه سجاد) حداقل 5 دقیقه


تواتر

1 سال

تعداد بار مراجعه حضوری:

یک بار به منظور دریافت معرفی‌نامه


مبلغ شماره حساب بانکی پرداخت به صورت الکترونیک

5. نحوه دسترسی به

آدرس دقیق و مستقیم در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن

www.phase2.swf.ir www.golestan.razi.ac.ir

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونکی بودن همه یا بخشی از آن:
سامانه فاز 2 صندوق رفاه سامانه آموزشی گلستان


مرحله خدمت : در مرحله اطلاع رسانی خدمتذکر ضرورت مراجعه حضوری

مراجعه به دستگاه:


مرحله خدمت : در مرحله درخواست خدمتشماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: 0ذکر ضرورت مراجعه حضوری
فراموش نمودن ثبت درخواست در سامانه فاز 2

مراجعه به دستگاه:مرحله خدمت : در مرحله تولید خدمت
(فرآیند داخل دستگاه یا ارتباط با دیگر دستگاه‌ها)

ذکر ضرورت مراجعه:مرحله خدمت : در مرحله ارائه خدمتشماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: 0ذکر ضرورت مراجعه حضوری

مراجعه به دستگاه:


7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

نام سامانه های دیگر فیلد مورد تبادل استعلام الکترونیکی استعلام غیر الکترونیک

8. ارتباط با سایر دستگاه‌های دیگر

نام دستگاه دیگر نام سامانه های دستگاه دیگر فیلدهای مورد تبادل مبلغ (در صورت پرداخت هزینه) استعلام الکترونیکی اگر استعلام غیر الکترو.نیکی است، استعلام توسط:

7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

ردیف عنوان
1 اطلاع رسانی به دانشکده ها
2 چیدمان برنامه و هماهنگی
3 اعلام برنامه به دانشکده ها و دانشجویان
4 برگزاری دوره و تکمیل فرم ها
5 بررسی و ارجاع گزارشات

7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

زیر خدمات

برگزاری مراسم های مناسبتی خوابگاه ها

اجرای طرح پایش سلامت روان دانشجو

برگزاری کارگاه های ساز گاری با زندگی دانشجویی

اجرای طرح های دوره ای وزارت علوم

اجرای طرح های خدا قوت کارگاه مدیریت استرس و شیوه های مطالعه

برگزاری کارگاه های ازدواج موفق و خودآگاهی در ازدواج

همکاری با سازمانهای خارج از دانشگاه

 

برگزاری دوره ها و طرح های آموزشی

اجرای طرح پایش سلامت روان

همکاری با سازمانهای خارج از دانشگاهمخاطبین:

با توجه به سطح دسترسی شما موردی برای نمایش وجود ندارد


بسمه تعالی
فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی
ضمیمه 1

1. عنوان خدمت : رزرو سراهای دانشجویی(هم اتاقی شدن)


2. شناسنامه خدمت :


3. ارائه دهنده خدمت

نام دستگه اجرایی:

نام دستگه مادر:


4. ارائه دهنده خدمت

شرح خدمت:

نوع خدمت:


نوع مخاطبین:


ماهیت خدمت:


سطح خدمت:


رویداد مرتبط با:


نحوه آغاز خدمت:


مدارک لازم برای انجام خدمت:


قوانین و مقررات بالادستی:5. جزئیات خدمت

آمار تعداد خدمت گیرندگان

خدمت گیرندگان در:


متوسط مدت زمان ارایه خدمت:


تواتر

یک بار برای همیشه

تعداد بار مراجعه حضوری:


مبلغ شماره حساب بانکی پرداخت به صورت الکترونیک

5. نحوه دسترسی به

آدرس دقیق و مستقیم در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونکی بودن همه یا بخشی از آن:


مرحله خدمت : در مرحله اطلاع رسانی خدمتذکر ضرورت مراجعه حضوری
0

مراجعه به دستگاه:


مرحله خدمت : در مرحله درخواست خدمتشماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: 0ذکر ضرورت مراجعه حضوری

مراجعه به دستگاه:مرحله خدمت : در مرحله تولید خدمت
(فرآیند داخل دستگاه یا ارتباط با دیگر دستگاه‌ها)

ذکر ضرورت مراجعه:مرحله خدمت : در مرحله ارائه خدمتشماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: 0ذکر ضرورت مراجعه حضوری

مراجعه به دستگاه:


7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

نام سامانه های دیگر فیلد مورد تبادل استعلام الکترونیکی استعلام غیر الکترونیک

8. ارتباط با سایر دستگاه‌های دیگر

نام دستگاه دیگر نام سامانه های دستگاه دیگر فیلدهای مورد تبادل مبلغ (در صورت پرداخت هزینه) استعلام الکترونیکی اگر استعلام غیر الکترو.نیکی است، استعلام توسط:

7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

ردیف عنوان

7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه