ارزیابی تندرستی و مشاوره ورزشی در راستای ارتقاء سطح سلامت و تندرستی دانشجویان، کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه

مخاطبین: دانشجویان کارکنان

راهنما

لینک به اتوماسیون استخر


با توجه به سطح دسترسی شما موردی برای نمایش وجود ندارد


بسمه تعالی
فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی
ضمیمه 1

1. عنوان خدمت : ارزیابی تندرستی و مشاوره ورزشی


2. شناسنامه خدمت :


3. ارائه دهنده خدمت

نام دستگه اجرایی: دانشگاه رازی کرمانشاه

نام دستگه مادر: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری


4. ارائه دهنده خدمت

شرح خدمت: ارزیابی تندرستی و مشاوره ورزشی در راستای ارتقاء سطح سلامت و تندرستی دانشجویان، کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه

نوع خدمت:


نوع مخاطبین:

    دانشجویان کارکنان

ماهیت خدمت:


سطح خدمت:


رویداد مرتبط با:


نحوه آغاز خدمت:


مدارک لازم برای انجام خدمت:

اطلاعات دانشجویی(کارت دانشجویی)


قوانین و مقررات بالادستی:5. جزئیات خدمت

آمار تعداد خدمت گیرندگان

819 خدمت گیرندگان در:


متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

45 دقیقه


تواتر

2 سال

تعداد بار مراجعه حضوری:

یک بار جهت ثبت نام و انجام آزمون‌ها


مبلغ شماره حساب بانکی پرداخت به صورت الکترونیک

5. نحوه دسترسی به

آدرس دقیق و مستقیم در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن

www.portal.saorg.ir

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونکی بودن همه یا بخشی از آن:
سامانه سجاد


مرحله خدمت : در مرحله اطلاع رسانی خدمتذکر ضرورت مراجعه حضوری
0

مراجعه به دستگاه:


مرحله خدمت : در مرحله درخواست خدمتشماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: 0ذکر ضرورت مراجعه حضوری

مراجعه به دستگاه:مرحله خدمت : در مرحله تولید خدمت
(فرآیند داخل دستگاه یا ارتباط با دیگر دستگاه‌ها)

ذکر ضرورت مراجعه:مرحله خدمت : در مرحله ارائه خدمتشماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: 0ذکر ضرورت مراجعه حضوری

مراجعه به دستگاه:


7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

نام سامانه های دیگر فیلد مورد تبادل استعلام الکترونیکی استعلام غیر الکترونیک
اتوماسیون اداری اطلاع رسانی به کارکنان از طریق ارسال نامه بر خط (Online)
سایت دانشگاه اطلاع رسانی از رویداد به دانشجویان بر خط (Online)

8. ارتباط با سایر دستگاه‌های دیگر

نام دستگاه دیگر نام سامانه های دستگاه دیگر فیلدهای مورد تبادل مبلغ (در صورت پرداخت هزینه) استعلام الکترونیکی اگر استعلام غیر الکترو.نیکی است، استعلام توسط:
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سامانه سجاد گزارش پایانی مسابقات برخط (Online)

7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

ردیف عنوان

7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

 فراهم آوردن تسهیلات لازم برای گسترش و تعمیم ورزش در دانشگاه برگزاری مسابقات و رقابت های مختلف ورزشی به مناسبت های مختلف طبق تقویم ورزشی سالانه برگزاری مسابقات درون دانشگاهی و اعزام تیم های ورزشی به مسابقات استانی، منطقه ای ،کشوری والمپیادهای ورزشی برگزاری کلاس های مربیگری، داوری، کارگاه های علمی و ورزشی ارزیابی تندرستی و مشاوره ورزشی در راستای ارتقاء سطح سلامت و تندرستی دانشجویان، کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه

مخاطبین: دانشجویان کارکنان

راهنما

لینک به اتوماسیون استخر


با توجه به سطح دسترسی شما موردی برای نمایش وجود ندارد


بسمه تعالی
فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی
ضمیمه 1

1. عنوان خدمت : ارائه خدمات ورزشي و فوق برنامه به دانشجويان وکارکنان


2. شناسنامه خدمت :


3. ارائه دهنده خدمت

نام دستگه اجرایی: دانشگاه رازی کرمانشاه

نام دستگه مادر: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری


4. ارائه دهنده خدمت

شرح خدمت: فراهم آوردن تسهیلات لازم برای گسترش و تعمیم ورزش در دانشگاه برگزاری مسابقات و رقابت های مختلف ورزشی به مناسبت های مختلف طبق تقویم ورزشی سالانه برگزاری مسابقات درون دانشگاهی و اعزام تیم های ورزشی به مسابقات استانی، منطقه ای ،کشوری والمپیادهای ورزشی برگزاری کلاس های مربیگری، داوری، کارگاه های علمی و ورزشی ارزیابی تندرستی و مشاوره ورزشی در راستای ارتقاء سطح سلامت و تندرستی دانشجویان، کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه

نوع خدمت:


نوع مخاطبین:

    دانشجویان کارکنان

ماهیت خدمت:


سطح خدمت:


رویداد مرتبط با:


نحوه آغاز خدمت:


مدارک لازم برای انجام خدمت:

مدارک احراز هویت دانشجو(کارت دانشجویی) کپی کارت ملی یا شاناسنامه، عکس پرسنلی


قوانین و مقررات بالادستی:

آيين نامه عمومي مسابقات ورزشي دانشگاه‌هاومؤسسات آموزش عالي مصوب مورخ22/9/1374وزيرفرهنگ وآموزش عالي آئین نامه انجمن های ورزش دانشکده وخوابگاه آئین نامه تشکیل شورای تربیت بدنی وورزش دانشگاه بخشنامه هفته تربیت بدنی آئین نامه تشکیل کمیته ورزش کارکنان دانشگاه5. جزئیات خدمت

آمار تعداد خدمت گیرندگان

متناسب با هر یک از زیر خدمات: برگزاری کلاسهای فوق برنامه واوقات فراغت-داوری،مربیگری: 7400 خدمت گیرنده در سال برگزاری مسابقات ورزشی درون دانشگاهی: 4200 خدمت گیرنده در سال میزبانی مسابقات ورزشی واعزام تیمهای ورزشی: 560 خدمت گیرنده در سال ارزیابی تندرستی ومشاوره ورزشی: 819 خدمت گیرنده در سال خدمت گیرندگان در:


متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

متناسب با دوره، کلاس، مسابقات متفاوت است


تواتر

2 سال

تعداد بار مراجعه حضوری:

یک بار جهت ارائه مدارک و ثبت نام


مبلغ شماره حساب بانکی پرداخت به صورت الکترونیک
میزبانی (55000*تعداد روز* تعداد نفر) بانک ملی مرکز- درآمده های دانشگاه 4001073303020547 خیر

5. نحوه دسترسی به

آدرس دقیق و مستقیم در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن

www.portal.saorg.ir www.sport.razi.ac.ir

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونکی بودن همه یا بخشی از آن:
سامانه جامع امور دانشجویان (سجاد) سایت دانشگاه رازی


مرحله خدمت : در مرحله اطلاع رسانی خدمتذکر ضرورت مراجعه حضوری

مراجعه به دستگاه:


مرحله خدمت : در مرحله درخواست خدمتشماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: 0ذکر ضرورت مراجعه حضوری

مراجعه به دستگاه:مرحله خدمت : در مرحله تولید خدمت
(فرآیند داخل دستگاه یا ارتباط با دیگر دستگاه‌ها)

ذکر ضرورت مراجعه: فراهم نمودن زیرساخت ها و امکانات ضروری جهت برگزاری کلاس‌ها، دوره‌ها و مسابقاتمرحله خدمت : در مرحله ارائه خدمتشماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: 0ذکر ضرورت مراجعه حضوری

مراجعه به دستگاه:


7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

نام سامانه های دیگر فیلد مورد تبادل استعلام الکترونیکی استعلام غیر الکترونیک
اتوماسیون اداری اطلاع رسانی به کارکنان از طریق ارسال نامه بر خط (Online)
سایت دانشگاه اطلاع رسانی از رویداد به دانشجویان بر خط (Online)

8. ارتباط با سایر دستگاه‌های دیگر

نام دستگاه دیگر نام سامانه های دستگاه دیگر فیلدهای مورد تبادل مبلغ (در صورت پرداخت هزینه) استعلام الکترونیکی اگر استعلام غیر الکترو.نیکی است، استعلام توسط:
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سامانه سجاد نتایج برگزاری مسابقات دسته ای (Batch)
سایر سازمانها و دانشگاه ها اطلاعیه دستگاه

7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

ردیف عنوان

7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

برگزاری مسابقات به عنوان میزبان

اعزام تیم های ورزشیهماهنگی، نظارت و برنامه ریزی و اقدامات لازم جهت برگزاری مسابقات درون دانشگاهی و اعزام تیم های ورزشی به مسابقات استانی، منطقه ای ،کشوری والمپیادهای ورزشی

مخاطبین: دانشجویان کارکنان

راهنما

لینک به اتوماسیون استخر


با توجه به سطح دسترسی شما موردی برای نمایش وجود ندارد


بسمه تعالی
فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی
ضمیمه 1

1. عنوان خدمت : میزبانی مسابقات ورزشی و اعزام تیم های ورزشی


2. شناسنامه خدمت :


3. ارائه دهنده خدمت

نام دستگه اجرایی: دانشگاه رازی کرمانشاه

نام دستگه مادر: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری


4. ارائه دهنده خدمت

شرح خدمت: هماهنگی، نظارت و برنامه ریزی و اقدامات لازم جهت برگزاری مسابقات درون دانشگاهی و اعزام تیم های ورزشی به مسابقات استانی، منطقه ای ،کشوری والمپیادهای ورزشی

نوع خدمت:


نوع مخاطبین:

    دانشجویان کارکنان

ماهیت خدمت:


سطح خدمت:


رویداد مرتبط با:


نحوه آغاز خدمت:


مدارک لازم برای انجام خدمت:

میزبانی: لیست تیم ها و دانشجویان شرکت کننده از مسئول تیم اعزام: کارت دانشجویی


قوانین و مقررات بالادستی:5. جزئیات خدمت

آمار تعداد خدمت گیرندگان

560 خدمت گیرندگان در:


متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

متناسب با رشته های ورزشی، تعداد تیم هاو ...


تواتر

یک بار برای همیشه

تعداد بار مراجعه حضوری:

یک بار به منظور ارائه مدارک و ثبت نام


مبلغ شماره حساب بانکی پرداخت به صورت الکترونیک
ریال 120000 - بله

5. نحوه دسترسی به

آدرس دقیق و مستقیم در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن

www.portal.saorg.ir

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونکی بودن همه یا بخشی از آن:
سامانه جامع امور دانشجویان


مرحله خدمت : در مرحله اطلاع رسانی خدمتذکر ضرورت مراجعه حضوری
0

مراجعه به دستگاه:


مرحله خدمت : در مرحله درخواست خدمتشماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: 0ذکر ضرورت مراجعه حضوری

مراجعه به دستگاه:مرحله خدمت : در مرحله تولید خدمت
(فرآیند داخل دستگاه یا ارتباط با دیگر دستگاه‌ها)

ذکر ضرورت مراجعه:مرحله خدمت : در مرحله ارائه خدمتشماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: 0ذکر ضرورت مراجعه حضوری

مراجعه به دستگاه:


7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

نام سامانه های دیگر فیلد مورد تبادل استعلام الکترونیکی استعلام غیر الکترونیک
اتوماسیون تغذیه دانشگاه رازی آمار و رزرو بر خط (Online)

8. ارتباط با سایر دستگاه‌های دیگر

نام دستگاه دیگر نام سامانه های دستگاه دیگر فیلدهای مورد تبادل مبلغ (در صورت پرداخت هزینه) استعلام الکترونیکی اگر استعلام غیر الکترو.نیکی است، استعلام توسط:

7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

ردیف عنوان
1 تهیه آمار رزرو بسته صبحانه
2 سفارش و خرید اقلام
3 بسته بندی و توزیع

7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاههماهنگی، نظارت و برگزاری مسابقات ورزشی درون دانشگاهی

مخاطبین: دانشجویان کارکنان

راهنما

لینک به اتوماسیون استخر


با توجه به سطح دسترسی شما موردی برای نمایش وجود ندارد


بسمه تعالی
فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی
ضمیمه 1

1. عنوان خدمت : برگزاری مسابقات ورزشی درون دانشگاهی


2. شناسنامه خدمت :


3. ارائه دهنده خدمت

نام دستگه اجرایی: دانشگاه رازی کرمانشاه

نام دستگه مادر: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری


4. ارائه دهنده خدمت

شرح خدمت: هماهنگی، نظارت و برگزاری مسابقات ورزشی درون دانشگاهی

نوع خدمت:


نوع مخاطبین:

    دانشجویان کارکنان

ماهیت خدمت:


سطح خدمت:


رویداد مرتبط با:


نحوه آغاز خدمت:


مدارک لازم برای انجام خدمت:

اطلاعات دانشجویی(کارت دانشجویی) کپی کارت ملی یا شناسنامه


قوانین و مقررات بالادستی:

آيين نامه عمومي مسابقات ورزشي دانشگاه‌هاومؤسسات آموزش عالي مصوب مورخ22/9/1374وزيرفرهنگ وآموزش عالي آئین نامه انجمنهای ورزش دانشکده وخوابگاه آئین نامه تشکیل شورای تربیت بدنی وورزش دانشگاه بخشنامه هفته تربیت بدنی آئین نامه تشکیل کمیته ورزش کارکنان دانشگاه5. جزئیات خدمت

آمار تعداد خدمت گیرندگان

4200 خدمت گیرندگان در:


متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

متفاوت بر حسب رشته های و تعداد شرکت کنندگان


تواتر

7 سال

تعداد بار مراجعه حضوری:

یک بار جهت ثبت نام – یک مرتبه حهت دریافت جوایز


مبلغ شماره حساب بانکی پرداخت به صورت الکترونیک
930 تومان برای غذاهای کم قیمت - بله
1350 تومان برای غذاهای متوسط - بله
1540 تومان برای غذاهای گران تر - بله

5. نحوه دسترسی به

آدرس دقیق و مستقیم در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن

www.portal.saorg.ir

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونکی بودن همه یا بخشی از آن:
سامانه سجاد


مرحله خدمت : در مرحله اطلاع رسانی خدمتذکر ضرورت مراجعه حضوری
0

مراجعه به دستگاه:


مرحله خدمت : در مرحله درخواست خدمتشماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: 0ذکر ضرورت مراجعه حضوری

مراجعه به دستگاه:مرحله خدمت : در مرحله تولید خدمت
(فرآیند داخل دستگاه یا ارتباط با دیگر دستگاه‌ها)

ذکر ضرورت مراجعه: برگزاری مسابقات و تعیین نفرات برترمرحله خدمت : در مرحله ارائه خدمتشماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: 0ذکر ضرورت مراجعه حضوری

مراجعه به دستگاه:


7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

نام سامانه های دیگر فیلد مورد تبادل استعلام الکترونیکی استعلام غیر الکترونیک
اتوماسیون تغذیه رازی رزرو بر خط (Online)

8. ارتباط با سایر دستگاه‌های دیگر

نام دستگاه دیگر نام سامانه های دستگاه دیگر فیلدهای مورد تبادل مبلغ (در صورت پرداخت هزینه) استعلام الکترونیکی اگر استعلام غیر الکترو.نیکی است، استعلام توسط:

7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

ردیف عنوان
1 رزرو غذا
2 تهیه آمار
3 پخت و آماده سازی

7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاهآموزش رشته‌های مختلف ورزشی

مخاطبین: دانشجویان کارکنان

راهنما

لینک به اتوماسیون استخر


با توجه به سطح دسترسی شما موردی برای نمایش وجود ندارد


بسمه تعالی
فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی
ضمیمه 1

1. عنوان خدمت : برگزاری کلاسهای فوق برنامه واوقات فراغت - مربیگری و داوری


2. شناسنامه خدمت :


3. ارائه دهنده خدمت

نام دستگه اجرایی: دانشگاه رازی کرمانشاه

نام دستگه مادر: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری


4. ارائه دهنده خدمت

شرح خدمت: آموزش رشته‌های مختلف ورزشی

نوع خدمت:


نوع مخاطبین:

    دانشجویان کارکنان

ماهیت خدمت:


سطح خدمت:


رویداد مرتبط با:


نحوه آغاز خدمت:


مدارک لازم برای انجام خدمت:

کارت دانشجویی برای دانشجویان


قوانین و مقررات بالادستی:5. جزئیات خدمت

آمار تعداد خدمت گیرندگان

7400 خدمت گیرندگان در:


متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

متناسب با رشته و آموزش


تواتر

2 سال

تعداد بار مراجعه حضوری:

1 بار در زمان درخواست خدمت


مبلغ شماره حساب بانکی پرداخت به صورت الکترونیک

5. نحوه دسترسی به

آدرس دقیق و مستقیم در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونکی بودن همه یا بخشی از آن:


مرحله خدمت : در مرحله اطلاع رسانی خدمتذکر ضرورت مراجعه حضوری
0

مراجعه به دستگاه:


مرحله خدمت : در مرحله درخواست خدمتشماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: 0ذکر ضرورت مراجعه حضوری

مراجعه به دستگاه:مرحله خدمت : در مرحله تولید خدمت
(فرآیند داخل دستگاه یا ارتباط با دیگر دستگاه‌ها)

ذکر ضرورت مراجعه:مرحله خدمت : در مرحله ارائه خدمتشماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: 0ذکر ضرورت مراجعه حضوری

مراجعه به دستگاه:


7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

نام سامانه های دیگر فیلد مورد تبادل استعلام الکترونیکی استعلام غیر الکترونیک
اتوماسیون تغذیه رازی آمار بر خط (Online)

8. ارتباط با سایر دستگاه‌های دیگر

نام دستگاه دیگر نام سامانه های دستگاه دیگر فیلدهای مورد تبادل مبلغ (در صورت پرداخت هزینه) استعلام الکترونیکی اگر استعلام غیر الکترو.نیکی است، استعلام توسط:

7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

ردیف عنوان
1 بارگذاری اطلاعات در سامانه آموزش
2 دریافت اطلاعات دانشجویان جدیدالورود و بررسی

7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه