تولیدات فرهنگی و اجتماعی می تواند در قالب محصولاتی همچون بروشور و .. باشد یا اینکه با وارد شدن درخواست متقاضیان به سامانه نشریات وزارت، با بررسی و تایید های انجام شده نشریه شروع به فعالیت کرده و در دانشگاه انتشار یابد.

مخاطبین: دانشجویان ، اساتید

با توجه به سطح دسترسی شما موردی برای نمایش وجود ندارد


بسمه تعالی
فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی
ضمیمه 1

1. عنوان خدمت : ارائه تولیدات فرهنگی و اجتماعی


2. شناسنامه خدمت :


3. ارائه دهنده خدمت

نام دستگه اجرایی: دانشگاه رازی

نام دستگه مادر: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری


4. ارائه دهنده خدمت

شرح خدمت: تولیدات فرهنگی و اجتماعی می تواند در قالب محصولاتی همچون بروشور و .. باشد یا اینکه با وارد شدن درخواست متقاضیان به سامانه نشریات وزارت، با بررسی و تایید های انجام شده نشریه شروع به فعالیت کرده و در دانشگاه انتشار یابد.

نوع خدمت:


نوع مخاطبین:

    دانشجویان ، اساتید

ماهیت خدمت:


سطح خدمت:


رویداد مرتبط با:


نحوه آغاز خدمت:


مدارک لازم برای انجام خدمت:

محتوای فرهنگی تایید شده


قوانین و مقررات بالادستی:

ضوابط ناظر بر نشریات دانشگاهی مورخ مصوب جلسه 540 مورخ 26/3/83 شورای عالی انقلاب فرهنگی5. جزئیات خدمت

آمار تعداد خدمت گیرندگان

150 نشریه مجوزدار و فعال خدمت گیرندگان در:


متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

حداکثر 5/1 ماه


تواتر

1 سال

تعداد بار مراجعه حضوری:

برای تحویل فرم درخواست و یا پیگیری


مبلغ شماره حساب بانکی پرداخت به صورت الکترونیک

5. نحوه دسترسی به

آدرس دقیق و مستقیم در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونکی بودن همه یا بخشی از آن:
سامانه نشریات وزارت علوم


مرحله خدمت : در مرحله اطلاع رسانی خدمتذکر ضرورت مراجعه حضوری

مراجعه به دستگاه:


مرحله خدمت : در مرحله درخواست خدمتشماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: 0ذکر ضرورت مراجعه حضوری

مراجعه به دستگاه:مرحله خدمت : در مرحله تولید خدمت
(فرآیند داخل دستگاه یا ارتباط با دیگر دستگاه‌ها)

ذکر ضرورت مراجعه: بررسی ها و تشکیل جلسات تهیه نسخه های نشریهمرحله خدمت : در مرحله ارائه خدمتشماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: 0ذکر ضرورت مراجعه حضوری
دریافت محصولات انتشار نشریات

مراجعه به دستگاه:


7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

نام سامانه های دیگر فیلد مورد تبادل استعلام الکترونیکی استعلام غیر الکترونیک

8. ارتباط با سایر دستگاه‌های دیگر

نام دستگاه دیگر نام سامانه های دستگاه دیگر فیلدهای مورد تبادل مبلغ (در صورت پرداخت هزینه) استعلام الکترونیکی اگر استعلام غیر الکترو.نیکی است، استعلام توسط:

7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

ردیف عنوان
1 برگزاری جلسه تجلیل از دانشجویان شاهد و ایثارگر
2 ارائه درخواست برگزاری برنامه های فرهنگی و بررسی در ستاد
3 تامین اعتبارات برنامه
4 برگزاری

7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

برگزاری جلسه تجلیل از دانشجویان شاهد و ایثارگر

برگزاری مسابقات فرهنگی و فوق برنامه شامل اردوهای زیارتی سیاحتی علمی/مسابقات ورزشی/مسابقات فرهنگیهر ساله مراسم ها و همایش های مناسبتی در دانشگاه برگزار می گردد که تعدادی از آنها جزء برنامه سالانه معاونت و تعدادی دیگر با درخواست گروه ها و تایید در معاونت برگزار می گردند. از جمله ی این مراسم ها جشن فارغ التحصیلی و همایش و نمایشگاه های فرهنگی می باشد.

مخاطبین: دانشجویان و اساتید

با توجه به سطح دسترسی شما موردی برای نمایش وجود ندارد


بسمه تعالی
فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی
ضمیمه 1

1. عنوان خدمت : برگزاری مراسم و همایش ها


2. شناسنامه خدمت :


3. ارائه دهنده خدمت

نام دستگه اجرایی: دانشگاه رازی

نام دستگه مادر: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری


4. ارائه دهنده خدمت

شرح خدمت: هر ساله مراسم ها و همایش های مناسبتی در دانشگاه برگزار می گردد که تعدادی از آنها جزء برنامه سالانه معاونت و تعدادی دیگر با درخواست گروه ها و تایید در معاونت برگزار می گردند. از جمله ی این مراسم ها جشن فارغ التحصیلی و همایش و نمایشگاه های فرهنگی می باشد.

نوع خدمت:


نوع مخاطبین:

    دانشجویان و اساتید

ماهیت خدمت:


سطح خدمت:


رویداد مرتبط با:


نحوه آغاز خدمت:


مدارک لازم برای انجام خدمت:

فرم درخواست برگزاری


قوانین و مقررات بالادستی:

آیین نامه دانش آموختگی مصوب در شورای فرهنگی دانشگاه مورخ 3/4/975. جزئیات خدمت

آمار تعداد خدمت گیرندگان

متوسط 15 نمایشگاه در خدمت گیرندگان در:


متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

10 روز


تواتر

یک بار برای همیشه

تعداد بار مراجعه حضوری:

برای تحویل فرم درخواست و یا پیگیری


مبلغ شماره حساب بانکی پرداخت به صورت الکترونیک

5. نحوه دسترسی به

آدرس دقیق و مستقیم در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونکی بودن همه یا بخشی از آن:


مرحله خدمت : در مرحله اطلاع رسانی خدمتذکر ضرورت مراجعه حضوری

مراجعه به دستگاه:


مرحله خدمت : در مرحله درخواست خدمتشماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: 0ذکر ضرورت مراجعه حضوری

مراجعه به دستگاه:مرحله خدمت : در مرحله تولید خدمت
(فرآیند داخل دستگاه یا ارتباط با دیگر دستگاه‌ها)

ذکر ضرورت مراجعه: بررسی ها و تشکیل جلسات تهیه گزارشاتمرحله خدمت : در مرحله ارائه خدمتشماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: 0ذکر ضرورت مراجعه حضوری
شرکت در نمایشگاه یا همایش

مراجعه به دستگاه:


7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

نام سامانه های دیگر فیلد مورد تبادل استعلام الکترونیکی استعلام غیر الکترونیک
سامانه گلستان لیست دانشجویان شاهد و ایثارگر بر خط (Online)

8. ارتباط با سایر دستگاه‌های دیگر

نام دستگاه دیگر نام سامانه های دستگاه دیگر فیلدهای مورد تبادل مبلغ (در صورت پرداخت هزینه) استعلام الکترونیکی اگر استعلام غیر الکترو.نیکی است، استعلام توسط:

7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

ردیف عنوان
1 تهیه لیست دانشجویان روزانه و شبانه دارای سهمیه شاهد و ایثارگر
2 ارسال لیست به بنیاد شهید
3 اختصاص کمک هزینه یا کمک شهریه برای دانشجویان

7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

انجام امور مربوط به کمک هزینه تحصیلی دانشجویان روزانه و کمک شهریه تحصیلی برای دانشجویان شبانههر یک از گروه های فرهنگی می توانند درخواست خود مبنی بر برگزاری انتخابات یا دوره و مسابقات را به واحد مربوطه اعلام کرده و پس از بررسی و اعلام نظر و تایید نهایی درخواست، روند برگزاری طی خواهد شد. اگر این درخواست و طرح از طرف خود معاونت باشد در شورای فرهنگی بررسی شده و در نهایت دوره یا مسابقه برگزار خواهد شد.

مخاطبین: دانشجویان ، اساتید

با توجه به سطح دسترسی شما موردی برای نمایش وجود ندارد


بسمه تعالی
فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی
ضمیمه 1

1. عنوان خدمت : برگزاری انتخابات، دوره ها و مسابقات فرهنگی


2. شناسنامه خدمت :


3. ارائه دهنده خدمت

نام دستگه اجرایی: دانشگاه رازی

نام دستگه مادر: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری


4. ارائه دهنده خدمت

شرح خدمت: هر یک از گروه های فرهنگی می توانند درخواست خود مبنی بر برگزاری انتخابات یا دوره و مسابقات را به واحد مربوطه اعلام کرده و پس از بررسی و اعلام نظر و تایید نهایی درخواست، روند برگزاری طی خواهد شد. اگر این درخواست و طرح از طرف خود معاونت باشد در شورای فرهنگی بررسی شده و در نهایت دوره یا مسابقه برگزار خواهد شد.

نوع خدمت:


نوع مخاطبین:

    دانشجویان ، اساتید

ماهیت خدمت:


سطح خدمت:


رویداد مرتبط با:


نحوه آغاز خدمت:


مدارک لازم برای انجام خدمت:

فرم درخواست گزارشات، آرا


قوانین و مقررات بالادستی:

آیین نامه تشکل های اسلامی دانشگاهیان وزارت علوم مورخ 9/6/78 آیین نامه انجمن های علمی وزارت علوم مورخ 18/5/83 آیین نامه کانون های فرهنگی و هنری وزارت علوم مورخ 29/11/875. جزئیات خدمت

آمار تعداد خدمت گیرندگان

350 نفر در خدمت گیرندگان در:


متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

حداقل 20 روز برای انجمن های علمی تقریبا یک هفته برای تشکل ها


تواتر

1 سال

تعداد بار مراجعه حضوری:

برای تحویل فرم درخواست و یا پیگیری


مبلغ شماره حساب بانکی پرداخت به صورت الکترونیک

5. نحوه دسترسی به

آدرس دقیق و مستقیم در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن

https://acu.razi.ac.ir

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونکی بودن همه یا بخشی از آن:
سامانه گلستان-سامانه سیاق


مرحله خدمت : در مرحله اطلاع رسانی خدمتذکر ضرورت مراجعه حضوری

مراجعه به دستگاه:


مرحله خدمت : در مرحله درخواست خدمتشماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: 0ذکر ضرورت مراجعه حضوری

مراجعه به دستگاه:مرحله خدمت : در مرحله تولید خدمت
(فرآیند داخل دستگاه یا ارتباط با دیگر دستگاه‌ها)

ذکر ضرورت مراجعه: بررسی ها و تشکیل جلسات، جمع آوری آرا و شمارش تهیه گزارشاتمرحله خدمت : در مرحله ارائه خدمتشماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: 0ذکر ضرورت مراجعه حضوری
شرکت در دوره ها و انتخابات

مراجعه به دستگاه:


7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

نام سامانه های دیگر فیلد مورد تبادل استعلام الکترونیکی استعلام غیر الکترونیک

8. ارتباط با سایر دستگاه‌های دیگر

نام دستگاه دیگر نام سامانه های دستگاه دیگر فیلدهای مورد تبادل مبلغ (در صورت پرداخت هزینه) استعلام الکترونیکی اگر استعلام غیر الکترو.نیکی است، استعلام توسط:

7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

ردیف عنوان

7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاهبرای هریک از فعالیت ها و دوره یا مراسمات برگزار شده در دانشگاه باید مجوز صادر گردد و در واحد های مربوطه فعالیت مورد نظر به تایید رسیده باشد. از جمله فعالیت های تبلیغات در محیط دانشگاه است که با بررسی در معاونت و تایید حراست این امر مجاز خواهد بود.

مخاطبین: دانشجویان ، اساتید

با توجه به سطح دسترسی شما موردی برای نمایش وجود ندارد


بسمه تعالی
فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی
ضمیمه 1

1. عنوان خدمت : صدور مجوزهای فرهنگی اجتماعی


2. شناسنامه خدمت :


3. ارائه دهنده خدمت

نام دستگه اجرایی: دانشگاه رازی

نام دستگه مادر: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری


4. ارائه دهنده خدمت

شرح خدمت: برای هریک از فعالیت ها و دوره یا مراسمات برگزار شده در دانشگاه باید مجوز صادر گردد و در واحد های مربوطه فعالیت مورد نظر به تایید رسیده باشد. از جمله فعالیت های تبلیغات در محیط دانشگاه است که با بررسی در معاونت و تایید حراست این امر مجاز خواهد بود.

نوع خدمت:


نوع مخاطبین:

    دانشجویان ، اساتید

ماهیت خدمت:


سطح خدمت:


رویداد مرتبط با:


نحوه آغاز خدمت:


مدارک لازم برای انجام خدمت:

فرم های درخواست مجوز


قوانین و مقررات بالادستی:

آیین نامه تاسیس و نظارت بر نحوه ی کار و فعالیت کانون های آگهی و تبلیغاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب 27/12/585. جزئیات خدمت

آمار تعداد خدمت گیرندگان

120 خدمت گیرندگان در:


متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

با توجه به تعداد درخواست ها (دو تا سه هفته)


تواتر

یک بار برای همیشه

تعداد بار مراجعه حضوری:

برای تحویل فرم درخواست و یا پیگیری


مبلغ شماره حساب بانکی پرداخت به صورت الکترونیک

5. نحوه دسترسی به

آدرس دقیق و مستقیم در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونکی بودن همه یا بخشی از آن:


مرحله خدمت : در مرحله اطلاع رسانی خدمتذکر ضرورت مراجعه حضوری

مراجعه به دستگاه:


مرحله خدمت : در مرحله درخواست خدمتشماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: 0ذکر ضرورت مراجعه حضوری

مراجعه به دستگاه:مرحله خدمت : در مرحله تولید خدمت
(فرآیند داخل دستگاه یا ارتباط با دیگر دستگاه‌ها)

ذکر ضرورت مراجعه: حضوری و ارائه تبلیغمرحله خدمت : در مرحله ارائه خدمتشماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: 0ذکر ضرورت مراجعه حضوری

مراجعه به دستگاه:


7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

نام سامانه های دیگر فیلد مورد تبادل استعلام الکترونیکی استعلام غیر الکترونیک

8. ارتباط با سایر دستگاه‌های دیگر

نام دستگاه دیگر نام سامانه های دستگاه دیگر فیلدهای مورد تبادل مبلغ (در صورت پرداخت هزینه) استعلام الکترونیکی اگر استعلام غیر الکترو.نیکی است، استعلام توسط:

7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

ردیف عنوان

7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

انجام امور کارآموزی و کارورزی دانشجویاناین فرایند به منظور مدیریت امور انجمن های علمی زیر نظر معاونت فرهنگی انجام میگیرد و در صورت وجود درخواست از سوی دانشجویان متقاضی برای تاسیس یک انجمن، در خواست را بررسی کرده و وظیفه صدور مجوز فعالیت برای هر کدام از فعالیت تایید شده انجمن را بر عهده دارد و در صورتی که انجمنی بیش از 6 ماه فعالیت نداشته باشد، ابتدا به مدیرگروه مربوطه اخطار داده میشود و در صورت لزوم مجوز آن انجمن باطل میشود.

مخاطبین: دانشجویان

با توجه به سطح دسترسی شما موردی برای نمایش وجود ندارد


بسمه تعالی
فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی
ضمیمه 1

1. عنوان خدمت : مدیریت امور انجمن های علمی


2. شناسنامه خدمت :


3. ارائه دهنده خدمت

نام دستگه اجرایی: دانشگاه رازی کرمانشاه

نام دستگه مادر: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری


4. ارائه دهنده خدمت

شرح خدمت: این فرایند به منظور مدیریت امور انجمن های علمی زیر نظر معاونت فرهنگی انجام میگیرد و در صورت وجود درخواست از سوی دانشجویان متقاضی برای تاسیس یک انجمن، در خواست را بررسی کرده و وظیفه صدور مجوز فعالیت برای هر کدام از فعالیت تایید شده انجمن را بر عهده دارد و در صورتی که انجمنی بیش از 6 ماه فعالیت نداشته باشد، ابتدا به مدیرگروه مربوطه اخطار داده میشود و در صورت لزوم مجوز آن انجمن باطل میشود.

نوع خدمت:


نوع مخاطبین:

    دانشجویان

ماهیت خدمت:


سطح خدمت:


رویداد مرتبط با:


نحوه آغاز خدمت:


مدارک لازم برای انجام خدمت:

زیرفرآیند صدور مجوز تاسیس: کارت دانشجویی افراد و معدل نیم سال قبل زیرفرآیند صدور مجوز فعالیت: تکمیل فرم اطلاعات تفصیلی طرح های پیشنهادی زیرفرآیند ابطال : -


قوانین و مقررات بالادستی:

بند 7 و 8 قسمت ب ماده 2 قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب 18/5/835. جزئیات خدمت

آمار تعداد خدمت گیرندگان

زیرفرآیند صدور مجوز تاسیس: 5 خدمت گیرندگان در ترم تحصیلی/زیرفرآیند صدور مجوز فعالیت: 200 خدمت گیرندگان درماه خدمت گیرندگان در:


متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

زیرفرآیند صدور مجوز تاسیس: 10 روز


تواتر

یک بار برای همیشه

تعداد بار مراجعه حضوری:

زیرفرآیند صدور مجوز تاسیس: 0 (مراجعه نمی کند) زیرفرآیند صدور مجوز فعالیت: 5 (پنج مراجعه) زیرفرآیند ابطال: 0 (مراجعه نمی کند)


مبلغ شماره حساب بانکی پرداخت به صورت الکترونیک

5. نحوه دسترسی به

آدرس دقیق و مستقیم در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن

auto.razi.ac.ir golestan.razi.ac.ir

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونکی بودن همه یا بخشی از آن:
سامانه گلستان سامانه اتوماسیون اداری


مرحله خدمت : در مرحله اطلاع رسانی خدمتذکر ضرورت مراجعه حضوری
عدم استفاده از پرتال

مراجعه به دستگاه:


مرحله خدمت : در مرحله درخواست خدمتشماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: 0ذکر ضرورت مراجعه حضوری

مراجعه به دستگاه:مرحله خدمت : در مرحله تولید خدمت
(فرآیند داخل دستگاه یا ارتباط با دیگر دستگاه‌ها)

ذکر ضرورت مراجعه:مرحله خدمت : در مرحله ارائه خدمتشماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: 0ذکر ضرورت مراجعه حضوری

مراجعه به دستگاه:


7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

نام سامانه های دیگر فیلد مورد تبادل استعلام الکترونیکی استعلام غیر الکترونیک

8. ارتباط با سایر دستگاه‌های دیگر

نام دستگاه دیگر نام سامانه های دستگاه دیگر فیلدهای مورد تبادل مبلغ (در صورت پرداخت هزینه) استعلام الکترونیکی اگر استعلام غیر الکترو.نیکی است، استعلام توسط:

7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

ردیف عنوان

7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

برگزاری دوره های آموزشی آزاد

معرفی مدرس جهت برگزاری دوره های آموزشی آزاد