کلیه ی خدماتی که در جهت تقویت وضعیت تحصیلی دانشجویان شاهد و ایثارگر، بررسی وضعیت تحصیلی، ثبت نام و تشکیل پرونده دانشجویان جدید الورودی که سهمیه دارند، امور آموزشی مربوط به ایشان و طرح استاد مشاور که جهت ارائه مشاوره ی تحصیلی بین گروه های آموزشی مختلف اجرا می گردد به عنوان زیرخدمات آموزشی عنوان می گردد و به دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه ارائه می گردد.

مخاطبین: دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه

با توجه به سطح دسترسی شما موردی برای نمایش وجود ندارد


بسمه تعالی
فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی
ضمیمه 1

1. عنوان خدمت : ارائه خدمات آموزشی به دانشجویان شاهد و ایثارگر


2. شناسنامه خدمت :


3. ارائه دهنده خدمت

نام دستگه اجرایی: دانشگاه رازی کرمانشاه

نام دستگه مادر: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری


4. ارائه دهنده خدمت

شرح خدمت: کلیه ی خدماتی که در جهت تقویت وضعیت تحصیلی دانشجویان شاهد و ایثارگر، بررسی وضعیت تحصیلی، ثبت نام و تشکیل پرونده دانشجویان جدید الورودی که سهمیه دارند، امور آموزشی مربوط به ایشان و طرح استاد مشاور که جهت ارائه مشاوره ی تحصیلی بین گروه های آموزشی مختلف اجرا می گردد به عنوان زیرخدمات آموزشی عنوان می گردد و به دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه ارائه می گردد.

نوع خدمت:


نوع مخاطبین:

    دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه

ماهیت خدمت:


سطح خدمت:


رویداد مرتبط با:


نحوه آغاز خدمت:


مدارک لازم برای انجام خدمت:

مدارک ثبت نام و تشکیل پرونده: گواهی دال بر استفاده ار سهمیه ایثارگران(از بنیاد شهید) + مدارک شناسایی دانشجو


قوانین و مقررات بالادستی:

آیین نامه تسهیلات آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر مورخ 4/9/93 آیین نامه نقل و انتقال شاهد و ایثارگر 20788/46 مورخ 10/3/885. جزئیات خدمت

آمار تعداد خدمت گیرندگان

(کل دانشجویان دارای سهمیه) 1200 نفر در سال/طرح استاد مشاور و کلاسهای تقویتی: 25 درصد تعداد افراد جامعه هدف در هر ترم خدمت گیرندگان در:


متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

استاد مشاور: بستگی به مدت زمان ارزیابی دارد ثبت نام و تشکیل پرونده: 10-15 دقیقه برگزاری کلاسهای تقویتی: 3 روز


تواتر

یک بار برای همیشه

تعداد بار مراجعه حضوری:

جهت ثبت نام و شرکت در برنامه یا مسابقه، جهت ثبت نام و تحویل مدارک جهت پیگیری های موارد


مبلغ شماره حساب بانکی پرداخت به صورت الکترونیک
تاینتس بانک ملی مرکز- درآمده های دانشگاه 4001073303020547 خیر
sada dasd خیر

5. نحوه دسترسی به

آدرس دقیق و مستقیم در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن

Golestan.razi.ac.ir Portal.saorg.ir Mad.saorg.ir

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونکی بودن همه یا بخشی از آن:
سامانه گستان – سامانه سجاد – سامانه نقل و انتقالات دانشجویان


مرحله خدمت : در مرحله اطلاع رسانی خدمتکانال تلگرامی و تماس تلفنی
ذکر ضرورت مراجعه حضوری

مراجعه به دستگاه:


مرحله خدمت : در مرحله درخواست خدمتشماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: 0ذکر ضرورت مراجعه حضوری

مراجعه به دستگاه:مرحله خدمت : در مرحله تولید خدمت
(فرآیند داخل دستگاه یا ارتباط با دیگر دستگاه‌ها)

ذکر ضرورت مراجعه: بررسی مدارک و تشکیل پرونده هماهنگی برگزاری کلاسهامرحله خدمت : در مرحله ارائه خدمتشماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: 0ذکر ضرورت مراجعه حضوری

مراجعه به دستگاه:


7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

نام سامانه های دیگر فیلد مورد تبادل استعلام الکترونیکی استعلام غیر الکترونیک

8. ارتباط با سایر دستگاه‌های دیگر

نام دستگاه دیگر نام سامانه های دستگاه دیگر فیلدهای مورد تبادل مبلغ (در صورت پرداخت هزینه) استعلام الکترونیکی اگر استعلام غیر الکترو.نیکی است، استعلام توسط:

7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

ردیف عنوان

7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاهدر این خدمت دانشگاه به منظور جذب نیرو و متخصصین مورد نیاز فرآیند تحصیل و آموزش واحدها بنابه نیاز گروه های آموزشی دانشگاه و اعلام ابلاغیه وزارت اقدام به جذب نیروی متخصص می نماید

مخاطبین: فارغ التخصیلان تحصیلات تکمیلی دانشگاهی

با توجه به سطح دسترسی شما موردی برای نمایش وجود ندارد


بسمه تعالی
فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی
ضمیمه 1

1. عنوان خدمت : استخدام نیروی پیمانی


2. شناسنامه خدمت :


3. ارائه دهنده خدمت

نام دستگه اجرایی: دانشگاه رازی کرمانشاه

نام دستگه مادر: وزارت علوم و تحقیقات


4. ارائه دهنده خدمت

شرح خدمت: در این خدمت دانشگاه به منظور جذب نیرو و متخصصین مورد نیاز فرآیند تحصیل و آموزش واحدها بنابه نیاز گروه های آموزشی دانشگاه و اعلام ابلاغیه وزارت اقدام به جذب نیروی متخصص می نماید

نوع خدمت:


نوع مخاطبین:

    فارغ التخصیلان تحصیلات تکمیلی دانشگاهی

ماهیت خدمت:


سطح خدمت:


رویداد مرتبط با:


نحوه آغاز خدمت:


مدارک لازم برای انجام خدمت:

مدارک هویتی، کپی برابر اصل مدارک تحصیلی،کارت پایان خدمت، مدارک سوء پیشینه و صحت مزاج


قوانین و مقررات بالادستی:

آیین استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه ها مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری5. جزئیات خدمت

آمار تعداد خدمت گیرندگان

11 عضو در سال خدمت گیرندگان در:


متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

در صورت تأیید هیأت جذب یک هفته


تواتر

2 سال

تعداد بار مراجعه حضوری:

اداره هیأت علمی یک مرتبه به منظور ارائه مدارک


مبلغ شماره حساب بانکی پرداخت به صورت الکترونیک

5. نحوه دسترسی به

آدرس دقیق و مستقیم در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن

http://mjazb.ir

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونکی بودن همه یا بخشی از آن:
مرکز جذب اعضای هیأت علمی(سامانه فراخوان جذب)


مرحله خدمت : در مرحله اطلاع رسانی خدمتذکر ضرورت مراجعه حضوری

مراجعه به دستگاه:


مرحله خدمت : در مرحله درخواست خدمتشماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: 0ذکر ضرورت مراجعه حضوری

مراجعه به دستگاه:مرحله خدمت : در مرحله تولید خدمت
(فرآیند داخل دستگاه یا ارتباط با دیگر دستگاه‌ها)

ذکر ضرورت مراجعه: در صورت تأیید اولیه مراجعه به هیأت جذب سازمان به منظور مصاحبه های علمی و عمومیمرحله خدمت : در مرحله ارائه خدمتشماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: 0ذکر ضرورت مراجعه حضوری

مراجعه به دستگاه:


7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

نام سامانه های دیگر فیلد مورد تبادل استعلام الکترونیکی استعلام غیر الکترونیک
سامانه گلستان
اتوماسیون اداری

8. ارتباط با سایر دستگاه‌های دیگر

نام دستگاه دیگر نام سامانه های دستگاه دیگر فیلدهای مورد تبادل مبلغ (در صورت پرداخت هزینه) استعلام الکترونیکی اگر استعلام غیر الکترو.نیکی است، استعلام توسط:

7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

ردیف عنوان

7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاهآماده سازی پرونده ها و صدور احکام مربوط به متقاضیان فرصت مطالعاتی

مخاطبین: اعضای هیأت علمی دانشگاه

با توجه به سطح دسترسی شما موردی برای نمایش وجود ندارد


بسمه تعالی
فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی
ضمیمه 1

1. عنوان خدمت : صدور احکام فرصت مطالعاتی


2. شناسنامه خدمت :


3. ارائه دهنده خدمت

نام دستگه اجرایی: دانشگاه رازی

نام دستگه مادر: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری


4. ارائه دهنده خدمت

شرح خدمت: آماده سازی پرونده ها و صدور احکام مربوط به متقاضیان فرصت مطالعاتی

نوع خدمت:


نوع مخاطبین:

    اعضای هیأت علمی دانشگاه

ماهیت خدمت:


سطح خدمت:


رویداد مرتبط با:


نحوه آغاز خدمت:


مدارک لازم برای انجام خدمت:

ارائه وثیقه به امرو حقوقی دانشگاه مدارک مورد نیاز در پژوهش


قوانین و مقررات بالادستی:

شیوه نامه فرصت مطالعاتی دانشگاه آینن نامه استخدامی اعضای هیأت علمی5. جزئیات خدمت

آمار تعداد خدمت گیرندگان

5 خدمت گیرندگان در:


متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

فرآیند صدور احکام چند ساعت


تواتر

1 سال

تعداد بار مراجعه حضوری:

عدم نیاز به مراجعه حضوری


مبلغ شماره حساب بانکی پرداخت به صورت الکترونیک

5. نحوه دسترسی به

آدرس دقیق و مستقیم در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونکی بودن همه یا بخشی از آن:


مرحله خدمت : در مرحله اطلاع رسانی خدمتذکر ضرورت مراجعه حضوری
0

مراجعه به دستگاه:


مرحله خدمت : در مرحله درخواست خدمتشماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: 0ذکر ضرورت مراجعه حضوری

مراجعه به دستگاه:مرحله خدمت : در مرحله تولید خدمت
(فرآیند داخل دستگاه یا ارتباط با دیگر دستگاه‌ها)صدور احکام


ذکر ضرورت مراجعه:مرحله خدمت : در مرحله ارائه خدمتشماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: 0ذکر ضرورت مراجعه حضوری

مراجعه به دستگاه:


7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

نام سامانه های دیگر فیلد مورد تبادل استعلام الکترونیکی استعلام غیر الکترونیک

8. ارتباط با سایر دستگاه‌های دیگر

نام دستگاه دیگر نام سامانه های دستگاه دیگر فیلدهای مورد تبادل مبلغ (در صورت پرداخت هزینه) استعلام الکترونیکی اگر استعلام غیر الکترو.نیکی است، استعلام توسط:
هر دستگاه اجرایی شبکه دولت خروجی های پروژه و نظرات کارفرما

7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

ردیف عنوان
1 انعقاد قرارداد طرح های پژوهشی برون دانشگاهی
2 پشتیبانی و نظارت بر اجرای طرح های پژوهشی برون دانشگاهی
3 ارائه گواهی خاتمه طرح پژوهشی برون دانشگاهی

7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

انعقاد قرار داد طرح های پژوهشی برون دانشگاهی

پشتیبانی و نظارت بر اجرای طرح های پژوهشی برون دانشگاهی

ارسال نامه سند مالی

ارائه گواهی خاتمه طرح پژوهشی برون دانشگاهیبرگزاری مناقصات دو مرحله ای محدود جهت انتخاب و عقد قرار داد با برترین شرکت های ارائه دهنده خدمات مورد نیاز دانشگاه رازی در جهت رفع نیازهای واحدها، کارکنان، دانشجویان دانشگاه

مخاطبین: اشخاص حقیقی/حقوقی مورد نظر دانشگاه

با توجه به سطح دسترسی شما موردی برای نمایش وجود ندارد


بسمه تعالی
فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی
ضمیمه 1

1. عنوان خدمت : برگزاری مناقصات دو مرحله ای محدود


2. شناسنامه خدمت :


3. ارائه دهنده خدمت

نام دستگه اجرایی: دانشگاه رازی کرمانشاه

نام دستگه مادر: وزارت علوم و تحقیقات


4. ارائه دهنده خدمت

شرح خدمت: برگزاری مناقصات دو مرحله ای محدود جهت انتخاب و عقد قرار داد با برترین شرکت های ارائه دهنده خدمات مورد نیاز دانشگاه رازی در جهت رفع نیازهای واحدها، کارکنان، دانشجویان دانشگاه

نوع خدمت:


نوع مخاطبین:

    اشخاص حقیقی/حقوقی مورد نظر دانشگاه

ماهیت خدمت:


سطح خدمت:


رویداد مرتبط با:


نحوه آغاز خدمت:


مدارک لازم برای انجام خدمت:

مطابق با راهنمای بارگذاری شده در سامانه ستاد و طبق اظهاد نظر کارشناسان دانشگاه (کمیته مناقصه)


قوانین و مقررات بالادستی:

آیین نامه مالی معاملاتی دانشگاه5. جزئیات خدمت

آمار تعداد خدمت گیرندگان

1 مورد مناقصه محدود در سال گذشته خدمت گیرندگان در:


متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

1 ماه از زمان بارگذاری در سایت


تواتر

یک بار برای همیشه

تعداد بار مراجعه حضوری:

یک مرتبه به منظور ارائه فیزیک ضمانت نامه یک مرتبه در مرحله عقد قرارداد با شرکت برنده


مبلغ شماره حساب بانکی پرداخت به صورت الکترونیک
بسته به نوع تعمیر متفاوت است - خیر

5. نحوه دسترسی به

آدرس دقیق و مستقیم در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن

http://tadarokat.ariatender.com

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونکی بودن همه یا بخشی از آن:
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت


مرحله خدمت : در مرحله اطلاع رسانی خدمتذکر ضرورت مراجعه حضوری

مراجعه به دستگاه:


مرحله خدمت : در مرحله درخواست خدمتشماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: 0ذکر ضرورت مراجعه حضوری
ارائه اصل ضمانت نامه شرکت در مناقصه به دستگاه

مراجعه به دستگاه:مرحله خدمت : در مرحله تولید خدمت
(فرآیند داخل دستگاه یا ارتباط با دیگر دستگاه‌ها)

ذکر ضرورت مراجعه: برگزاری جلسه مناقصه با حضور اعضای کمیسیون و تعیین شخص برندهمرحله خدمت : در مرحله ارائه خدمتشماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: 0ذکر ضرورت مراجعه حضوری

مراجعه به دستگاه:


7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

نام سامانه های دیگر فیلد مورد تبادل استعلام الکترونیکی استعلام غیر الکترونیک
اتوماسیون اداری

8. ارتباط با سایر دستگاه‌های دیگر

نام دستگاه دیگر نام سامانه های دستگاه دیگر فیلدهای مورد تبادل مبلغ (در صورت پرداخت هزینه) استعلام الکترونیکی اگر استعلام غیر الکترو.نیکی است، استعلام توسط:

7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

ردیف عنوان

7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خرید خدمات مورد نظر واحد ها دانشگاه که مبلغ برآورد آن ها کم تر از حد مورد نظر برگزاری مناقصات است، در قالب عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی

مخاطبین: اشخاص حقیقی/حقوقی

با توجه به سطح دسترسی شما موردی برای نمایش وجود ندارد


بسمه تعالی
فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی
ضمیمه 1

1. عنوان خدمت : خرید خدمت


2. شناسنامه خدمت :


3. ارائه دهنده خدمت

نام دستگه اجرایی: دانشگاه رازی کرمانشاه

نام دستگه مادر: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری


4. ارائه دهنده خدمت

شرح خدمت: خرید خدمات مورد نظر واحد ها دانشگاه که مبلغ برآورد آن ها کم تر از حد مورد نظر برگزاری مناقصات است، در قالب عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی

نوع خدمت:


نوع مخاطبین:

    اشخاص حقیقی/حقوقی

ماهیت خدمت:


سطح خدمت:


رویداد مرتبط با:


نحوه آغاز خدمت:


مدارک لازم برای انجام خدمت:

مطابق با راهنمای بارگذاری شده در سامانه ستاد و طبق اظهاد نظر کارشناسان دانشگاه


قوانین و مقررات بالادستی:

آیین نامه مالی معاملاتی دانشگاه5. جزئیات خدمت

آمار تعداد خدمت گیرندگان

خدمت گیرندگان در:


متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

1 ماه از زمان بارگذاری در سایت/ درصورت ارائه


تواتر

مطابق نیاز دانشگاه متفاوت

تعداد بار مراجعه حضوری:

یک مرتبه در مرحله عقد قرارداد با شرکت


مبلغ شماره حساب بانکی پرداخت به صورت الکترونیک

5. نحوه دسترسی به

آدرس دقیق و مستقیم در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن

http://tadarokat.ariatender.com

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونکی بودن همه یا بخشی از آن:
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت


مرحله خدمت : در مرحله اطلاع رسانی خدمتذکر ضرورت مراجعه حضوری
0

مراجعه به دستگاه:


مرحله خدمت : در مرحله درخواست خدمتشماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: 0ذکر ضرورت مراجعه حضوری
ارائه اصل ضمانت نامه در صورت نیاز

مراجعه به دستگاه:مرحله خدمت : در مرحله تولید خدمت
(فرآیند داخل دستگاه یا ارتباط با دیگر دستگاه‌ها)

ذکر ضرورت مراجعه: اعتبار سنجی ها، اخذ ضمانت نامه ها، هماهنگی ها با کارشناسان به صورت حضوریمرحله خدمت : در مرحله ارائه خدمتشماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: 0ذکر ضرورت مراجعه حضوری
جهت عقد قرارداد

مراجعه به دستگاه:


7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

نام سامانه های دیگر فیلد مورد تبادل استعلام الکترونیکی استعلام غیر الکترونیک
سامانه پژوهشی گلستان دانشگاه رازی ایل فعالیت های پژوهشی و اعلام امتیازاتو مبلغ پژوهانه بر خط (Online)
اتوماسیون اداری دانشگاه نامه های اداری بر خط (Online)

8. ارتباط با سایر دستگاه‌های دیگر

نام دستگاه دیگر نام سامانه های دستگاه دیگر فیلدهای مورد تبادل مبلغ (در صورت پرداخت هزینه) استعلام الکترونیکی اگر استعلام غیر الکترو.نیکی است، استعلام توسط:

7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

ردیف عنوان
1 ثبت و تایید فعالیت های پژوهشی
2 گروه بندی و امتیازدهی فعالیت ها
3 ثبت اسناد هزینه کرد
4 پرداخت مبلغ پژوهانه

7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

اجرای طرح پژوهانه هئت علمی گرنت

 

ثبت فعالیت های پژوهشی