هر ساله مراسم ها و همایش های مناسبتی در دانشگاه برگزار می گردد که تعدادی از آنها جزء برنامه سالانه معاونت و تعدادی دیگر با درخواست گروه ها و تایید در معاونت برگزار می گردند. از جمله ی این مراسم ها جشن فارغ التحصیلی و همایش و نمایشگاه های فرهنگی می باشد.

مخاطبین: دانشجویان و اساتید

با توجه به سطح دسترسی شما موردی برای نمایش وجود ندارد


بسمه تعالی
فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی
ضمیمه 1

1. عنوان خدمت : برگزاری مراسم و همایش ها


2. شناسنامه خدمت :


3. ارائه دهنده خدمت

نام دستگه اجرایی: دانشگاه رازی

نام دستگه مادر: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری


4. ارائه دهنده خدمت

شرح خدمت: هر ساله مراسم ها و همایش های مناسبتی در دانشگاه برگزار می گردد که تعدادی از آنها جزء برنامه سالانه معاونت و تعدادی دیگر با درخواست گروه ها و تایید در معاونت برگزار می گردند. از جمله ی این مراسم ها جشن فارغ التحصیلی و همایش و نمایشگاه های فرهنگی می باشد.

نوع خدمت:


نوع مخاطبین:

    دانشجویان و اساتید

ماهیت خدمت:


سطح خدمت:


رویداد مرتبط با:


نحوه آغاز خدمت:


مدارک لازم برای انجام خدمت:

فرم درخواست برگزاری


قوانین و مقررات بالادستی:

آیین نامه دانش آموختگی مصوب در شورای فرهنگی دانشگاه مورخ 3/4/975. جزئیات خدمت

آمار تعداد خدمت گیرندگان

متوسط 15 نمایشگاه در خدمت گیرندگان در:


متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

10 روز


تواتر

یک بار برای همیشه

تعداد بار مراجعه حضوری:

برای تحویل فرم درخواست و یا پیگیری


مبلغ شماره حساب بانکی پرداخت به صورت الکترونیک

5. نحوه دسترسی به

آدرس دقیق و مستقیم در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونکی بودن همه یا بخشی از آن:


مرحله خدمت : در مرحله اطلاع رسانی خدمتذکر ضرورت مراجعه حضوری

مراجعه به دستگاه:


مرحله خدمت : در مرحله درخواست خدمتشماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: 0ذکر ضرورت مراجعه حضوری

مراجعه به دستگاه:مرحله خدمت : در مرحله تولید خدمت
(فرآیند داخل دستگاه یا ارتباط با دیگر دستگاه‌ها)

ذکر ضرورت مراجعه: بررسی ها و تشکیل جلسات تهیه گزارشاتمرحله خدمت : در مرحله ارائه خدمتشماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: 0ذکر ضرورت مراجعه حضوری
شرکت در نمایشگاه یا همایش

مراجعه به دستگاه:


7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

نام سامانه های دیگر فیلد مورد تبادل استعلام الکترونیکی استعلام غیر الکترونیک
سامانه گلستان لیست دانشجویان شاهد و ایثارگر بر خط (Online)

8. ارتباط با سایر دستگاه‌های دیگر

نام دستگاه دیگر نام سامانه های دستگاه دیگر فیلدهای مورد تبادل مبلغ (در صورت پرداخت هزینه) استعلام الکترونیکی اگر استعلام غیر الکترو.نیکی است، استعلام توسط:

7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

ردیف عنوان
1 تهیه لیست دانشجویان روزانه و شبانه دارای سهمیه شاهد و ایثارگر
2 ارسال لیست به بنیاد شهید
3 اختصاص کمک هزینه یا کمک شهریه برای دانشجویان

7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

انجام امور مربوط به کمک هزینه تحصیلی دانشجویان روزانه و کمک شهریه تحصیلی برای دانشجویان شبانه