تولیدات فرهنگی و اجتماعی می تواند در قالب محصولاتی همچون بروشور و .. باشد یا اینکه با وارد شدن درخواست متقاضیان به سامانه نشریات وزارت، با بررسی و تایید های انجام شده نشریه شروع به فعالیت کرده و در دانشگاه انتشار یابد.

مخاطبین: دانشجویان ، اساتید

با توجه به سطح دسترسی شما موردی برای نمایش وجود ندارد


بسمه تعالی
فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی
ضمیمه 1

1. عنوان خدمت : ارائه تولیدات فرهنگی و اجتماعی


2. شناسنامه خدمت :


3. ارائه دهنده خدمت

نام دستگه اجرایی: دانشگاه رازی

نام دستگه مادر: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری


4. ارائه دهنده خدمت

شرح خدمت: تولیدات فرهنگی و اجتماعی می تواند در قالب محصولاتی همچون بروشور و .. باشد یا اینکه با وارد شدن درخواست متقاضیان به سامانه نشریات وزارت، با بررسی و تایید های انجام شده نشریه شروع به فعالیت کرده و در دانشگاه انتشار یابد.

نوع خدمت:


نوع مخاطبین:

    دانشجویان ، اساتید

ماهیت خدمت:


سطح خدمت:


رویداد مرتبط با:


نحوه آغاز خدمت:


مدارک لازم برای انجام خدمت:

محتوای فرهنگی تایید شده


قوانین و مقررات بالادستی:

ضوابط ناظر بر نشریات دانشگاهی مورخ مصوب جلسه 540 مورخ 26/3/83 شورای عالی انقلاب فرهنگی5. جزئیات خدمت

آمار تعداد خدمت گیرندگان

150 نشریه مجوزدار و فعال خدمت گیرندگان در:


متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

حداکثر 5/1 ماه


تواتر

1 سال

تعداد بار مراجعه حضوری:

برای تحویل فرم درخواست و یا پیگیری


مبلغ شماره حساب بانکی پرداخت به صورت الکترونیک

5. نحوه دسترسی به

آدرس دقیق و مستقیم در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونکی بودن همه یا بخشی از آن:
سامانه نشریات وزارت علوم


مرحله خدمت : در مرحله اطلاع رسانی خدمتذکر ضرورت مراجعه حضوری

مراجعه به دستگاه:


مرحله خدمت : در مرحله درخواست خدمتشماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: 0ذکر ضرورت مراجعه حضوری

مراجعه به دستگاه:مرحله خدمت : در مرحله تولید خدمت
(فرآیند داخل دستگاه یا ارتباط با دیگر دستگاه‌ها)

ذکر ضرورت مراجعه: بررسی ها و تشکیل جلسات تهیه نسخه های نشریهمرحله خدمت : در مرحله ارائه خدمتشماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: 0ذکر ضرورت مراجعه حضوری
دریافت محصولات انتشار نشریات

مراجعه به دستگاه:


7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

نام سامانه های دیگر فیلد مورد تبادل استعلام الکترونیکی استعلام غیر الکترونیک

8. ارتباط با سایر دستگاه‌های دیگر

نام دستگاه دیگر نام سامانه های دستگاه دیگر فیلدهای مورد تبادل مبلغ (در صورت پرداخت هزینه) استعلام الکترونیکی اگر استعلام غیر الکترو.نیکی است، استعلام توسط:

7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

ردیف عنوان
1 برگزاری جلسه تجلیل از دانشجویان شاهد و ایثارگر
2 ارائه درخواست برگزاری برنامه های فرهنگی و بررسی در ستاد
3 تامین اعتبارات برنامه
4 برگزاری

7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

برگزاری جلسه تجلیل از دانشجویان شاهد و ایثارگر

برگزاری مسابقات فرهنگی و فوق برنامه شامل اردوهای زیارتی سیاحتی علمی/مسابقات ورزشی/مسابقات فرهنگی