پس از پایان تحصیلات دانشجو در صورتی که بدهی وام نداشته باشد، می تواند دانش نامه پایان تحصیلات خود را دریافت نماید. در صورتی که بدهی وام داشته باشد می تواند اقدام به دریافت گواهی موقت نماید، تا زمانی که بدهی وام خود را پرداخت نماید و سپس اقدام به دریافت گواهی دانش آموختگی خود نماید.

مخاطبین: دانشجویان

با توجه به سطح دسترسی شما موردی برای نمایش وجود ندارد


بسمه تعالی
فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی
ضمیمه 1

1. عنوان خدمت : صدور گواهی دانش آموختگی


2. شناسنامه خدمت :


3. ارائه دهنده خدمت

نام دستگه اجرایی: دانشگاه رازی کرمانشاه

نام دستگه مادر: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری


4. ارائه دهنده خدمت

شرح خدمت: پس از پایان تحصیلات دانشجو در صورتی که بدهی وام نداشته باشد، می تواند دانش نامه پایان تحصیلات خود را دریافت نماید. در صورتی که بدهی وام داشته باشد می تواند اقدام به دریافت گواهی موقت نماید، تا زمانی که بدهی وام خود را پرداخت نماید و سپس اقدام به دریافت گواهی دانش آموختگی خود نماید.

نوع خدمت:


نوع مخاطبین:

    دانشجویان

ماهیت خدمت:


سطح خدمت:


رویداد مرتبط با:


نحوه آغاز خدمت:


مدارک لازم برای انجام خدمت:

خانم ها: فیش بانکی، تاییدیه تحصیلی آقایان: فیش بانکی، تاییدیه تحصیلی، کارت پایان خدمت، برگه اعزام بدون غیبت، اشتغال به تحصیل با معافیت تحصیلی یا نامه از نیروی انتظامی


قوانین و مقررات بالادستی:

آیین نامه آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب 16/12/935. جزئیات خدمت

آمار تعداد خدمت گیرندگان

نیمسال اول: 657 نفر نیمسال دوم: 1016 نفر در ترم تحصیلی خدمت گیرندگان در:


متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

موقت: 1 روز الی 1 هفته دائم: 3 هفته الی 1 ماه (1 روز در دانشگاه رازی، تاخیر به علت بررسی در سامانه سجاد است) رتبه: 1 روز


تواتر

یک بار در طول دوران تحصیل

تعداد بار مراجعه حضوری:

2 بار در صورت عدم وجود نقص در پرونده (1بار جهت تحویل مدارک و یک بار جهت دریافت گواهی)


مبلغ شماره حساب بانکی پرداخت به صورت الکترونیک
ترم 12 کارشناسی: شهریه ثابت - خیر
ترم 6 ارشد : شهریه ثابت - خیر
ترم 11 دکتری : شهریه ثابت - خیر

5. نحوه دسترسی به

آدرس دقیق و مستقیم در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن

Golestan.razi.ac.ir https://portal.saorg.ir/

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونکی بودن همه یا بخشی از آن:
سامانه سجاد، سامانه گلستان


مرحله خدمت : در مرحله اطلاع رسانی خدمتذکر ضرورت مراجعه حضوری
0

مراجعه به دستگاه:


مرحله خدمت : در مرحله درخواست خدمتشماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: 0ذکر ضرورت مراجعه حضوری

مراجعه به دستگاه:مرحله خدمت : در مرحله تولید خدمت
(فرآیند داخل دستگاه یا ارتباط با دیگر دستگاه‌ها)

ذکر ضرورت مراجعه:مرحله خدمت : در مرحله ارائه خدمتشماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: 0ذکر ضرورت مراجعه حضوری
دریافت گواهی

مراجعه به دستگاه:


7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

نام سامانه های دیگر فیلد مورد تبادل استعلام الکترونیکی استعلام غیر الکترونیک
سامانه گلستان ثبت افزایش سنوات بر خط (Online)

8. ارتباط با سایر دستگاه‌های دیگر

نام دستگاه دیگر نام سامانه های دستگاه دیگر فیلدهای مورد تبادل مبلغ (در صورت پرداخت هزینه) استعلام الکترونیکی اگر استعلام غیر الکترو.نیکی است، استعلام توسط:
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سامانه سجاد فهرست دانشجویانی که با افزایش سنوات آن ها موافقت شده است. برخط (Online)

7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

ردیف عنوان
1 درخواست افزایش سنوات
2 بررسی و موافقت
3 ثبت در سامانه

7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه