این خدمت دلالت بر هرگونه برگزاری آزمون آموزشی در دانشگاه دارد که از جمله آن می توان به آزمون های ترمی، آزمون شفاهی دکتری و آژمون جامع دکتری اشاره نمود.

مخاطبین: دانشجویان

با توجه به سطح دسترسی شما موردی برای نمایش وجود ندارد


بسمه تعالی
فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی
ضمیمه 1

1. عنوان خدمت : برگزاری آزمون و امتحانات


2. شناسنامه خدمت :


3. ارائه دهنده خدمت

نام دستگه اجرایی: دانشگاه رازی کرمانشاه

نام دستگه مادر: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری


4. ارائه دهنده خدمت

شرح خدمت: این خدمت دلالت بر هرگونه برگزاری آزمون آموزشی در دانشگاه دارد که از جمله آن می توان به آزمون های ترمی، آزمون شفاهی دکتری و آژمون جامع دکتری اشاره نمود.

نوع خدمت:


نوع مخاطبین:

    دانشجویان

ماهیت خدمت:


سطح خدمت:


رویداد مرتبط با:


نحوه آغاز خدمت:


مدارک لازم برای انجام خدمت:

کارت دانشجویی و کارت ورود به جلسه


قوانین و مقررات بالادستی:

آیین نامه دوره دکتری: مصوب 30/3/88 آیین نامه وزارت علوم : شماره 18025/2 مورخ 26/9/87 آیین نامه آموزشی وزارت علوم ویژه دانشجویان ورودی 93 به بعد : مصوب 28/7/935. جزئیات خدمت

آمار تعداد خدمت گیرندگان

10957 نفر در ترم تحصیلی/آزمون جامع: 70-100 نفر (امتحانات کارشناسی: 7269نفر / امتحانات ارشد: 1268 نفر / امتحانات دکتری تخصصی: 141 نفر / دکتری عمومی: 187 نفر) خدمت گیرندگان در:


متوسط مدت زمان ارایه خدمت:


تواتر

2 بار در ترم

تعداد بار مراجعه حضوری:

بستگی به واحد و گروه دارد


مبلغ شماره حساب بانکی پرداخت به صورت الکترونیک

5. نحوه دسترسی به

آدرس دقیق و مستقیم در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن

Golestan.razi.ac.ir

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونکی بودن همه یا بخشی از آن:
پورتال بین دانشگاهی - سامانه گلستان


مرحله خدمت : در مرحله اطلاع رسانی خدمتذکر ضرورت مراجعه حضوری

مراجعه به دستگاه:


مرحله خدمت : در مرحله درخواست خدمتشماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: 0ذکر ضرورت مراجعه حضوری

مراجعه به دستگاه:مرحله خدمت : در مرحله تولید خدمت
(فرآیند داخل دستگاه یا ارتباط با دیگر دستگاه‌ها)

ذکر ضرورت مراجعه: شرکت در آزمون کتبیمرحله خدمت : در مرحله ارائه خدمتشماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: 0ذکر ضرورت مراجعه حضوری

مراجعه به دستگاه:


7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

نام سامانه های دیگر فیلد مورد تبادل استعلام الکترونیکی استعلام غیر الکترونیک

8. ارتباط با سایر دستگاه‌های دیگر

نام دستگاه دیگر نام سامانه های دستگاه دیگر فیلدهای مورد تبادل مبلغ (در صورت پرداخت هزینه) استعلام الکترونیکی اگر استعلام غیر الکترو.نیکی است، استعلام توسط:

7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

ردیف عنوان
1 صدور مجوز تاسیس انجمن های علمی
2 صدور مجوز فعالیت انجمن های علمی
3 ابطال مجوز فعالیت انجمن های علمی

7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

صدور مجوزتاسیس انجمن های علمی

صدور مجوز فعالیت انجمن های علمی

ابطال مجوز فعالیت انجمن های علمی