هر دانشجو می تواند بنابر دلایلی درخواست خود مبنی بر انصراف از تحصیل را به گروه و معاونت اعلام کرده و در صورت موافقت و تسویه حساب می تواند از تحصیل صرف نظر کند. دانشجویانی دوران کارشناسی که 3 بار و دانشجویان کارشناسی ارشد که 2 بار مشروط شده باشند مشمول اخراج آموزشی خواهند شد.

مخاطبین: دانشجویان

با توجه به سطح دسترسی شما موردی برای نمایش وجود ندارد


بسمه تعالی
فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی
ضمیمه 1

1. عنوان خدمت : صدور احکام انصراف از تحصیل و اخراج آموزشی


2. شناسنامه خدمت :


3. ارائه دهنده خدمت

نام دستگه اجرایی: دانشگاه رازی کرمانشاه

نام دستگه مادر: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری


4. ارائه دهنده خدمت

شرح خدمت: هر دانشجو می تواند بنابر دلایلی درخواست خود مبنی بر انصراف از تحصیل را به گروه و معاونت اعلام کرده و در صورت موافقت و تسویه حساب می تواند از تحصیل صرف نظر کند. دانشجویانی دوران کارشناسی که 3 بار و دانشجویان کارشناسی ارشد که 2 بار مشروط شده باشند مشمول اخراج آموزشی خواهند شد.

نوع خدمت:


نوع مخاطبین:

    دانشجویان

ماهیت خدمت:


سطح خدمت:


رویداد مرتبط با:


نحوه آغاز خدمت:


مدارک لازم برای انجام خدمت:

فرم انصراف به همراه تایید های گروه و دانشکده فرم تسویه حساب


قوانین و مقررات بالادستی:

آیین نامه آموزشی وزارت علوم ویژه دانشجویان ورودی 93 به بعد : مصوب 28/7/93 آئين نامه اجرايي كميسيون بررسي موارد خاص دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي مصوب وزارت علوم مورخ 2/4/835. جزئیات خدمت

آمار تعداد خدمت گیرندگان

انصراف: 321 نفر /اخراج: 90-80 نفر خدمت گیرندگان در:


متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

انصراف: یک روز اخراج: بسته به زمان تشکیل شورای آموزشی و تصمیم گیری


تواتر

یک بار برای همیشه

تعداد بار مراجعه حضوری:

یکبار برای تحویل فرم ها


مبلغ شماره حساب بانکی پرداخت به صورت الکترونیک

5. نحوه دسترسی به

آدرس دقیق و مستقیم در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن

Golestan.razi.ac.ir

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونکی بودن همه یا بخشی از آن:
سامانه گلستان


مرحله خدمت : در مرحله اطلاع رسانی خدمتذکر ضرورت مراجعه حضوری
0

مراجعه به دستگاه:


مرحله خدمت : در مرحله درخواست خدمتشماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: 0ذکر ضرورت مراجعه حضوری

مراجعه به دستگاه:مرحله خدمت : در مرحله تولید خدمت
(فرآیند داخل دستگاه یا ارتباط با دیگر دستگاه‌ها)

ذکر ضرورت مراجعه:مرحله خدمت : در مرحله ارائه خدمتشماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: 0ذکر ضرورت مراجعه حضوری

مراجعه به دستگاه:


7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

نام سامانه های دیگر فیلد مورد تبادل استعلام الکترونیکی استعلام غیر الکترونیک
اتوماسیون اداری درخواست های ارسالی و دریافتی

8. ارتباط با سایر دستگاه‌های دیگر

نام دستگاه دیگر نام سامانه های دستگاه دیگر فیلدهای مورد تبادل مبلغ (در صورت پرداخت هزینه) استعلام الکترونیکی اگر استعلام غیر الکترو.نیکی است، استعلام توسط:
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اطلاع رسانی از سفر هیأت
وزارت خارجه سامانه روادید الکترونیک جمهوری اسلامی ایران وزارت خارجه ارسال مدارک و دریافت روادید هیأت برخط (Online)

7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

ردیف عنوان

7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه