دانشجویان در هر مقطعی که باشند می توانند درخواست خود مبنی بر انتقال موقت(مهمان) و یا انتقال دائم خود را از دانشگاه رازی به سایر دانشگاه ها و برعکس در سامانه های مربوطه ارائه داده و با اخذ نامه موافقت از دانشگاه مقصد و انجام امور آموزشی مربوطه به صورت موقت یا دائم به دانشگاه انتقال پیدا کنند.

مخاطبین: کلیه دانشجویان داخل و خارج از دانشگاه رازی

با توجه به سطح دسترسی شما موردی برای نمایش وجود ندارد


بسمه تعالی
فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی
ضمیمه 1

1. عنوان خدمت : انتقال دائم یا موقت دانشجو


2. شناسنامه خدمت :


3. ارائه دهنده خدمت

نام دستگه اجرایی: دانشگاه رازی کرمانشاه

نام دستگه مادر: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری


4. ارائه دهنده خدمت

شرح خدمت: دانشجویان در هر مقطعی که باشند می توانند درخواست خود مبنی بر انتقال موقت(مهمان) و یا انتقال دائم خود را از دانشگاه رازی به سایر دانشگاه ها و برعکس در سامانه های مربوطه ارائه داده و با اخذ نامه موافقت از دانشگاه مقصد و انجام امور آموزشی مربوطه به صورت موقت یا دائم به دانشگاه انتقال پیدا کنند.

نوع خدمت:


نوع مخاطبین:

    کلیه دانشجویان داخل و خارج از دانشگاه رازی

ماهیت خدمت:


سطح خدمت:


رویداد مرتبط با:


نحوه آغاز خدمت:


مدارک لازم برای انجام خدمت:

بارگزاری مدارک در سامانه سجاد نامه از دانشگاه مبدا یا مقصد


قوانین و مقررات بالادستی:

آیین نامه مهمان و انتقال دانشجویان شماره 88441/3/41 مورخ 20/3/925. جزئیات خدمت

آمار تعداد خدمت گیرندگان

کل متقاضیان مهمان: 200 نفر/کل متقاضیان انتقال دائم: بسته به نامه ها: 20-10 نفر خدمت گیرندگان در:


متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

1 روز


تواتر

1 بار در دوران تحصیل

تعداد بار مراجعه حضوری:

یکبار برای تحویل نامه های درخواست و یا پیگیری


مبلغ شماره حساب بانکی پرداخت به صورت الکترونیک
(هزینه سفر و بلیط بر عهده خود عضو هیأت علمی یا سازمان های حمایتی می باشد) - خیر

5. نحوه دسترسی به

آدرس دقیق و مستقیم در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن

Golestan.razi.ac.ir Portal.Saorg.ir mad.saorg.ir

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونکی بودن همه یا بخشی از آن:
سامانه گلستان و سامانه سجاد و سامانه نقل و انتقالات دانشجویان


مرحله خدمت : در مرحله اطلاع رسانی خدمتذکر ضرورت مراجعه حضوری
عدم استفاده از پورتال اطلاع رسانی

مراجعه به دستگاه:


مرحله خدمت : در مرحله درخواست خدمتشماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: 0ذکر ضرورت مراجعه حضوری

مراجعه به دستگاه:مرحله خدمت : در مرحله تولید خدمت
(فرآیند داخل دستگاه یا ارتباط با دیگر دستگاه‌ها)

ذکر ضرورت مراجعه: اخذ نامه موافقت مقصدمرحله خدمت : در مرحله ارائه خدمتشماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: 0ذکر ضرورت مراجعه حضوری
انتقال دانشجو ، ارائه نامه موافقت

مراجعه به دستگاه:


7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

نام سامانه های دیگر فیلد مورد تبادل استعلام الکترونیکی استعلام غیر الکترونیک
اتوماسیون اداری درخواست های ارسالی و دریافتی

8. ارتباط با سایر دستگاه‌های دیگر

نام دستگاه دیگر نام سامانه های دستگاه دیگر فیلدهای مورد تبادل مبلغ (در صورت پرداخت هزینه) استعلام الکترونیکی اگر استعلام غیر الکترو.نیکی است، استعلام توسط:
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اطلاع رسانی از سفر هیأت دستگاه
وزارت خارجه روادید الکترونیک جمهوری اسلامی ایران وزارت خارجه ارسال مدارک و دریافت روادید هیأت برخط (Online)

7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

ردیف عنوان

7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه