این خدمت شامل اخذ و حذف واحد ترمی دانشجویان جهت اخذ دروس در هر ترم می باشد. هرگونه حذف درس شامل حذف پزشکی، حذف تک درس و حذف اضطراری جزو زیرخدمات این خدمت محسوب می شوند.

مخاطبین: دانشجویان

با توجه به سطح دسترسی شما موردی برای نمایش وجود ندارد


بسمه تعالی
فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی
ضمیمه 1

1. عنوان خدمت : انتخاب واحد، حذف و اضافه دروس


2. شناسنامه خدمت :


3. ارائه دهنده خدمت

نام دستگه اجرایی: دانشگاه رازی کرمانشاه

نام دستگه مادر: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری


4. ارائه دهنده خدمت

شرح خدمت: این خدمت شامل اخذ و حذف واحد ترمی دانشجویان جهت اخذ دروس در هر ترم می باشد. هرگونه حذف درس شامل حذف پزشکی، حذف تک درس و حذف اضطراری جزو زیرخدمات این خدمت محسوب می شوند.

نوع خدمت:


نوع مخاطبین:

    دانشجویان

ماهیت خدمت:


سطح خدمت:


رویداد مرتبط با:


نحوه آغاز خدمت:


مدارک لازم برای انجام خدمت:


قوانین و مقررات بالادستی:

آیین نامه وزارت علوم: شماره 17656/22 مورخ 26/10/88 آیین نامه آموزشی وزارت علوم ویژه دانشجویان ورودی 93 به بعد : مصوب 28/7/935. جزئیات خدمت

آمار تعداد خدمت گیرندگان

12000 نفر در خدمت گیرندگان در:


متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

انتخاب واحد: 5 روز + 2 روز حذف و اضافه + معرفی به استاد :1 ماه


تواتر

2 بار در سال

تعداد بار مراجعه حضوری:

حذف پزشکی، حذف تک درس، حذف اضطراری : 1 بار جهت تکمیل فرم


مبلغ شماره حساب بانکی پرداخت به صورت الکترونیک
(هزینه سفر و بلیط بر عهده خود عضو هیأت علمی یا سازمان های حمایتی می باشد) - خیر

5. نحوه دسترسی به

آدرس دقیق و مستقیم در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن

Golestan.razi.ac.ir

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونکی بودن همه یا بخشی از آن:
سامانه گلستان


مرحله خدمت : در مرحله اطلاع رسانی خدمتذکر ضرورت مراجعه حضوری
0

مراجعه به دستگاه:


مرحله خدمت : در مرحله درخواست خدمتشماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: 0ذکر ضرورت مراجعه حضوری

مراجعه به دستگاه:مرحله خدمت : در مرحله تولید خدمت
(فرآیند داخل دستگاه یا ارتباط با دیگر دستگاه‌ها)

ذکر ضرورت مراجعه:مرحله خدمت : در مرحله ارائه خدمتشماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: 0ذکر ضرورت مراجعه حضوری

مراجعه به دستگاه:


7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

نام سامانه های دیگر فیلد مورد تبادل استعلام الکترونیکی استعلام غیر الکترونیک
اتوماسیون اداری درخواست های ارسالی و دریافتی

8. ارتباط با سایر دستگاه‌های دیگر

نام دستگاه دیگر نام سامانه های دستگاه دیگر فیلدهای مورد تبادل مبلغ (در صورت پرداخت هزینه) استعلام الکترونیکی اگر استعلام غیر الکترو.نیکی است، استعلام توسط:
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری طلاع رسانی از سفر هیأت
وزارت خارجه روادید الکترونیک جمهوری اسلامی ایران وزارت خارجه ارسال مدارک و دریافت روادید هیأت برخط (Online)

7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

ردیف عنوان

7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاهمخاطبین:

مراحل اخذ درس به شیوه معرفی به استاد

قابل توجه دانشجویان گرامی ، قبل از اقدام به آزمون معرفی به استاد چند نکته است که حتما باید آن ها را رعایت کرده باشید ، در غیر این صورت در مراحل کار به مشکل می خورید :

  • برای معرفی به استاد باید کلیه نمرات درس ها ثبت شده باشد ، و فقط 6 واحد مانده باشد تا دانشجو فارغ التحصیل شود.
  • باید تمام نمرات ثبت نهایی شده باشند در غیر این صورت امکان پذیر نیست.
  • دانشجویانی که درخواست آزمون معرفی به استاد دارند، حتما یک ماه قبل‌از تاریخی که قصد شرکت در آزمون را دارند از طریق ایمیل به گروه اطلاع دهند تا گزارش تطبیق دروس آنها بررسی شود و اگر مشکل تطبیق واحد دارند، در جهت حل مشکل اقدامات لازم انجام شود تا آزمون معرفی به استاد و فارغ‌التحصیلی دانشجو با تأخیر و مشکل مواجه نشود.
  • به اطلاع می رساند دانشجویانی که درخواست درس معرفی به استاد دارند فقط در پیشخوان خدمت درخواست خود را ثبت نمایند از این پس گروه فقط مواردی را که در پیشخوان ثبت شده باشد بررسی می نماید و نیاز به درخواست تلفنی یا حضوری نیست . در ضمن دانشجو باید حتما ۱۳۶ واحد را پاس نموده باشد سپس به ثبت و ایجاد درخواست اقدام نماید.
  • بعد از ثبت درخواست در پیشخوان خدمت ، در مرحله آخر جهت تایید درخواست و ثبت استاد برای درس مربوطه به گروه آموزشی مراجعه نمایید.

 

مراحل ثبت درس معرفی به استاد در منوی پیشخوان خدمت

  • ورود به منوی پیشخوان خدمت :
  • کلیک بر روی درخواست جدید

در این قسمت کافی است دانشجو کد درس مورد نظر را وارد نماید (مثلا کد 256-18-34)

  • بعد از ثبت درس لازم است دانشجو به صفحه قبل بازگشته و درخواست خود را تایید نماید.

با کلیک بر روی گزینه ثبت نهایی و ورود به فرم مربوطه و انتخاب گزینه (تایید) و در آخر اعمال تغییرات در خواست درس معرفی به استاد برای شما ثبت می گردد.


با توجه به سطح دسترسی شما موردی برای نمایش وجود ندارد


بسمه تعالی
فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی
ضمیمه 1

1. عنوان خدمت : اخذ درس معرفی به استاد


2. شناسنامه خدمت :


3. ارائه دهنده خدمت

نام دستگه اجرایی:

نام دستگه مادر:


4. ارائه دهنده خدمت

شرح خدمت:

نوع خدمت:


نوع مخاطبین:


ماهیت خدمت:


سطح خدمت:


رویداد مرتبط با:


نحوه آغاز خدمت:


مدارک لازم برای انجام خدمت:


قوانین و مقررات بالادستی:5. جزئیات خدمت

آمار تعداد خدمت گیرندگان

خدمت گیرندگان در:


متوسط مدت زمان ارایه خدمت:


تواتر

یک بار برای همیشه

تعداد بار مراجعه حضوری:


مبلغ شماره حساب بانکی پرداخت به صورت الکترونیک

5. نحوه دسترسی به

آدرس دقیق و مستقیم در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونکی بودن همه یا بخشی از آن:


مرحله خدمت : در مرحله اطلاع رسانی خدمتذکر ضرورت مراجعه حضوری
0

مراجعه به دستگاه:


مرحله خدمت : در مرحله درخواست خدمتشماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: 0ذکر ضرورت مراجعه حضوری

مراجعه به دستگاه:مرحله خدمت : در مرحله تولید خدمت
(فرآیند داخل دستگاه یا ارتباط با دیگر دستگاه‌ها)

ذکر ضرورت مراجعه:مرحله خدمت : در مرحله ارائه خدمتشماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: 0ذکر ضرورت مراجعه حضوری

مراجعه به دستگاه:


7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

نام سامانه های دیگر فیلد مورد تبادل استعلام الکترونیکی استعلام غیر الکترونیک
اتوماسیون اداری نامه های اداری بر خط (Online)
سامانه گلستان

8. ارتباط با سایر دستگاه‌های دیگر

نام دستگاه دیگر نام سامانه های دستگاه دیگر فیلدهای مورد تبادل مبلغ (در صورت پرداخت هزینه) استعلام الکترونیکی اگر استعلام غیر الکترو.نیکی است، استعلام توسط:
دانشگاه مقصد
وزارت عتف
شعبه ارزی بانک تجارت

7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

ردیف عنوان
1 استفاده از فرصت مطالعاتی
2 تمدید فرصت مطالعاتی
3 خاتمه فرصت مطالعاتی

7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

 استفاده از فرصت مطالعاتی

تمدید فرصت مطالعاتی

خاتمه فرصت مطالعاتی

 مخاطبین:

راهنمای استفاده از گلستان

این راهنما تستی است.


با توجه به سطح دسترسی شما موردی برای نمایش وجود ندارد


بسمه تعالی
فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی
ضمیمه 1

1. عنوان خدمت : اخذ پروژه


2. شناسنامه خدمت :


3. ارائه دهنده خدمت

نام دستگه اجرایی:

نام دستگه مادر:


4. ارائه دهنده خدمت

شرح خدمت:

نوع خدمت:


نوع مخاطبین:


ماهیت خدمت:


سطح خدمت:


رویداد مرتبط با:


نحوه آغاز خدمت:


مدارک لازم برای انجام خدمت:


قوانین و مقررات بالادستی:5. جزئیات خدمت

آمار تعداد خدمت گیرندگان

خدمت گیرندگان در:


متوسط مدت زمان ارایه خدمت:


تواتر

یک بار برای همیشه

تعداد بار مراجعه حضوری:


مبلغ شماره حساب بانکی پرداخت به صورت الکترونیک

5. نحوه دسترسی به

آدرس دقیق و مستقیم در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونکی بودن همه یا بخشی از آن:


مرحله خدمت : در مرحله اطلاع رسانی خدمتذکر ضرورت مراجعه حضوری
0

مراجعه به دستگاه:


مرحله خدمت : در مرحله درخواست خدمتشماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: 0ذکر ضرورت مراجعه حضوری

مراجعه به دستگاه:مرحله خدمت : در مرحله تولید خدمت
(فرآیند داخل دستگاه یا ارتباط با دیگر دستگاه‌ها)

ذکر ضرورت مراجعه:مرحله خدمت : در مرحله ارائه خدمتشماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: 0ذکر ضرورت مراجعه حضوری

مراجعه به دستگاه:


7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

نام سامانه های دیگر فیلد مورد تبادل استعلام الکترونیکی استعلام غیر الکترونیک
اتوماسیون اداری نامه های اداری بر خط (Online)
سامانه کتابخانه ملی فیپا بر خط (Online)
سامانه جامع رسانه های کشور درخواست مجوز

8. ارتباط با سایر دستگاه‌های دیگر

نام دستگاه دیگر نام سامانه های دستگاه دیگر فیلدهای مورد تبادل مبلغ (در صورت پرداخت هزینه) استعلام الکترونیکی اگر استعلام غیر الکترو.نیکی است، استعلام توسط:
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سامانه جامع رسانه های کشور مجوز چاپ ترجمه فرم ترخیص کتاب برخط (Online)

7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

ردیف عنوان
1 درخواست ترجمه کتاب
2 دریافت مدارک و استعلام از مرکز نشر دانشگاه ها
3 ترجمه و ارسال برای داوری
4 دریافت مجوز
5 امور مالی انتشارات
6 ترخیص ترجمه کتاب و تسویه حساب

7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

ترجمه کتاب

امور مالی انتشارات