دانشگاه رازی بنابر اعلام سالیانه بنیاد ملی نخبگان، به صورت سالیانه همایشی را به منظور معرفی خدمات بنیاد ملی نخبگان به دانشجویان استعداد درخشان برگزار می کند. در این همایش از دانشجویان برتر سالهای گذشته دعوت می شود تا به دانشجویانی که به تازگی در انجمن نخبگان عضو شده اند، خدمات مشاوره ای ارائه نمایند. هم چنین دفتر استعداد درخشان مسئولیت صدور گواهی دانشجویان استعداد درخشان جهت ثبت نام در سامانه سینا بنیاد نخبگان ا بر عهده دارد. پس از اعلام اسامی پذیرفته شدگان بنیاد نخبگان، انعقاد قرارداد آموزش یاری برای آن ها توسط دفتر استعداد درخشان انجام می شود.

مخاطبین: دانشجویان

با توجه به سطح دسترسی شما موردی برای نمایش وجود ندارد


بسمه تعالی
فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی
ضمیمه 1

1. عنوان خدمت : ارائه تسهیلات به نخبگان دانشگاهی


2. شناسنامه خدمت :


3. ارائه دهنده خدمت

نام دستگه اجرایی: دانشگاه رازی کرمانشاه

نام دستگه مادر: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری


4. ارائه دهنده خدمت

شرح خدمت: دانشگاه رازی بنابر اعلام سالیانه بنیاد ملی نخبگان، به صورت سالیانه همایشی را به منظور معرفی خدمات بنیاد ملی نخبگان به دانشجویان استعداد درخشان برگزار می کند. در این همایش از دانشجویان برتر سالهای گذشته دعوت می شود تا به دانشجویانی که به تازگی در انجمن نخبگان عضو شده اند، خدمات مشاوره ای ارائه نمایند. هم چنین دفتر استعداد درخشان مسئولیت صدور گواهی دانشجویان استعداد درخشان جهت ثبت نام در سامانه سینا بنیاد نخبگان ا بر عهده دارد. پس از اعلام اسامی پذیرفته شدگان بنیاد نخبگان، انعقاد قرارداد آموزش یاری برای آن ها توسط دفتر استعداد درخشان انجام می شود.

نوع خدمت:


نوع مخاطبین:

    دانشجویان

ماهیت خدمت:


سطح خدمت:


رویداد مرتبط با:


نحوه آغاز خدمت:


مدارک لازم برای انجام خدمت:

1. سوابق پژوهشی و آموزشی دانشجو


قوانین و مقررات بالادستی:5. جزئیات خدمت

آمار تعداد خدمت گیرندگان

40 نفر در خدمت گیرندگان در:


متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

3 ماه


تواتر

2 بار در سال

تعداد بار مراجعه حضوری:

ا بار جهت اخذ گواهی


مبلغ شماره حساب بانکی پرداخت به صورت الکترونیک

5. نحوه دسترسی به

آدرس دقیق و مستقیم در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن

https://razi.ac.ir/ http://net.gov.ir

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونکی بودن همه یا بخشی از آن:
پورتال دانشگاه رازی


مرحله خدمت : در مرحله اطلاع رسانی خدمتذکر ضرورت مراجعه حضوری
0

مراجعه به دستگاه:


مرحله خدمت : در مرحله درخواست خدمتشماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: 0ذکر ضرورت مراجعه حضوری

مراجعه به دستگاه:مرحله خدمت : در مرحله تولید خدمت
(فرآیند داخل دستگاه یا ارتباط با دیگر دستگاه‌ها)

ذکر ضرورت مراجعه:مرحله خدمت : در مرحله ارائه خدمتشماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: 0ذکر ضرورت مراجعه حضوری

مراجعه به دستگاه:


7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

نام سامانه های دیگر فیلد مورد تبادل استعلام الکترونیکی استعلام غیر الکترونیک
اتوماسیون اداری نامه های اداری بر خط (Online)
سامانه گلستان کارنامه های تحصیلی بر خط (Online)

8. ارتباط با سایر دستگاه‌های دیگر

نام دستگاه دیگر نام سامانه های دستگاه دیگر فیلدهای مورد تبادل مبلغ (در صورت پرداخت هزینه) استعلام الکترونیکی اگر استعلام غیر الکترو.نیکی است، استعلام توسط:
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سامانه سجاد مدارک و تاییدها برخط (Online)
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سامانه مدیریت نقل و انتقالات دانشجویی درخواست و کد رهگیری برخط (Online)

7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

ردیف عنوان
1 ثبت نام و تشکیل پرونده دانشجویان
2 بررسی وضعیت آموزشی دانشجویان
3 برگزاری کلاسهای تقویتی
4 اجرای طرح استاد مشاور
5 انجام امور آموزشی(تقاضای انتقالی، مهمان و تغییر رشته و ...)

7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

ثبت نام و تشکیل پرونده دانشجویان شاهد و ایثارگر

بررسی وضعیت آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر

برگزاری کلاسهای تقویتی برای دانشجویان شاهد و ایثارگر

اجرای طرح استاد مشاور

انجام امور اموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر