تکمیل کارنامه سلامت جسم دانشجویان ورودی جدید به منظور آگاهی از سلامت جسمانی دانشجویان به هنگام ورود به دانشگاه.

مخاطبین: دانشجویان

با توجه به سطح دسترسی شما موردی برای نمایش وجود ندارد


بسمه تعالی
فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی
ضمیمه 1

1. عنوان خدمت : صدور کارت سلامت ( اجرای طرح پایش سلامت جسم دانشجویان ورودی جدید)


2. شناسنامه خدمت :


3. ارائه دهنده خدمت

نام دستگه اجرایی: دانشگاه رازی کرمانشاه

نام دستگه مادر: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری


4. ارائه دهنده خدمت

شرح خدمت: تکمیل کارنامه سلامت جسم دانشجویان ورودی جدید به منظور آگاهی از سلامت جسمانی دانشجویان به هنگام ورود به دانشگاه.

نوع خدمت:


نوع مخاطبین:

  دانشجویان

ماهیت خدمت:


سطح خدمت:


رویداد مرتبط با:


نحوه آغاز خدمت:


مدارک لازم برای انجام خدمت:

کد رهگیری ثبت نام اولیه در سامانه سجاد جهت دریافت کارت سلامت به همراه کارت دانشجویی و دفترچه بیمه.


قوانین و مقررات بالادستی:

بخش نامه طرح پایش سلامت جسم و روان وزارت علوم.5. جزئیات خدمت

آمار تعداد خدمت گیرندگان

1900 نفر خدمت گیرندگان در:


متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

20 دقیقه برای هر نفر


تواتر

1 بار در فصل

تعداد بار مراجعه حضوری:

حداقل یک بار ، حداکثر دو بار


مبلغ شماره حساب بانکی پرداخت به صورت الکترونیک

5. نحوه دسترسی به

آدرس دقیق و مستقیم در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن

www.portal.saorg.ir

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونکی بودن همه یا بخشی از آن:
سامانه جامع امور دانشجویان


مرحله خدمت : در مرحله اطلاع رسانی خدمتذکر ضرورت مراجعه حضوری
نصب پوستر در دانشکده‌ها

مراجعه به دستگاه:


مرحله خدمت : در مرحله درخواست خدمتشماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: 0ذکر ضرورت مراجعه حضوری

مراجعه به دستگاه:مرحله خدمت : در مرحله تولید خدمت
(فرآیند داخل دستگاه یا ارتباط با دیگر دستگاه‌ها)

ذکر ضرورت مراجعه: حضور در محل جهت انجام اندازه گیری‌ها و معایناتمرحله خدمت : در مرحله ارائه خدمتشماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: 0ذکر ضرورت مراجعه حضوری

مراجعه به دستگاه:


7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

نام سامانه های دیگر فیلد مورد تبادل استعلام الکترونیکی استعلام غیر الکترونیک

8. ارتباط با سایر دستگاه‌های دیگر

نام دستگاه دیگر نام سامانه های دستگاه دیگر فیلدهای مورد تبادل مبلغ (در صورت پرداخت هزینه) استعلام الکترونیکی اگر استعلام غیر الکترو.نیکی است، استعلام توسط:

7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

ردیف عنوان

7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاهارزیابی تندرستی و مشاوره ورزشی در راستای ارتقاء سطح سلامت و تندرستی دانشجویان، کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه

مخاطبین: دانشجویان کارکنان

راهنما

لینک به اتوماسیون استخر


با توجه به سطح دسترسی شما موردی برای نمایش وجود ندارد


بسمه تعالی
فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی
ضمیمه 1

1. عنوان خدمت : ارزیابی تندرستی و مشاوره ورزشی


2. شناسنامه خدمت :


3. ارائه دهنده خدمت

نام دستگه اجرایی: دانشگاه رازی کرمانشاه

نام دستگه مادر: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری


4. ارائه دهنده خدمت

شرح خدمت: ارزیابی تندرستی و مشاوره ورزشی در راستای ارتقاء سطح سلامت و تندرستی دانشجویان، کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه

نوع خدمت:


نوع مخاطبین:

  دانشجویان کارکنان

ماهیت خدمت:


سطح خدمت:


رویداد مرتبط با:


نحوه آغاز خدمت:


مدارک لازم برای انجام خدمت:

اطلاعات دانشجویی(کارت دانشجویی)


قوانین و مقررات بالادستی:5. جزئیات خدمت

آمار تعداد خدمت گیرندگان

819 خدمت گیرندگان در:


متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

45 دقیقه


تواتر

2 سال

تعداد بار مراجعه حضوری:

یک بار جهت ثبت نام و انجام آزمون‌ها


مبلغ شماره حساب بانکی پرداخت به صورت الکترونیک

5. نحوه دسترسی به

آدرس دقیق و مستقیم در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن

www.portal.saorg.ir

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونکی بودن همه یا بخشی از آن:
سامانه سجاد


مرحله خدمت : در مرحله اطلاع رسانی خدمتذکر ضرورت مراجعه حضوری
0

مراجعه به دستگاه:


مرحله خدمت : در مرحله درخواست خدمتشماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: 0ذکر ضرورت مراجعه حضوری

مراجعه به دستگاه:مرحله خدمت : در مرحله تولید خدمت
(فرآیند داخل دستگاه یا ارتباط با دیگر دستگاه‌ها)

ذکر ضرورت مراجعه:مرحله خدمت : در مرحله ارائه خدمتشماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: 0ذکر ضرورت مراجعه حضوری

مراجعه به دستگاه:


7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

نام سامانه های دیگر فیلد مورد تبادل استعلام الکترونیکی استعلام غیر الکترونیک
اتوماسیون اداری اطلاع رسانی به کارکنان از طریق ارسال نامه بر خط (Online)
سایت دانشگاه اطلاع رسانی از رویداد به دانشجویان بر خط (Online)

8. ارتباط با سایر دستگاه‌های دیگر

نام دستگاه دیگر نام سامانه های دستگاه دیگر فیلدهای مورد تبادل مبلغ (در صورت پرداخت هزینه) استعلام الکترونیکی اگر استعلام غیر الکترو.نیکی است، استعلام توسط:
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سامانه سجاد گزارش پایانی مسابقات برخط (Online)

7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

ردیف عنوان

7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

 فراهم آوردن تسهیلات لازم برای گسترش و تعمیم ورزش در دانشگاه برگزاری مسابقات و رقابت های مختلف ورزشی به مناسبت های مختلف طبق تقویم ورزشی سالانه برگزاری مسابقات درون دانشگاهی و اعزام تیم های ورزشی به مسابقات استانی، منطقه ای ،کشوری والمپیادهای ورزشی برگزاری کلاس های مربیگری، داوری، کارگاه های علمی و ورزشی ارزیابی تندرستی و مشاوره ورزشی در راستای ارتقاء سطح سلامت و تندرستی دانشجویان، کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه

مخاطبین: دانشجویان کارکنان

راهنما

لینک به اتوماسیون استخر


با توجه به سطح دسترسی شما موردی برای نمایش وجود ندارد


بسمه تعالی
فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی
ضمیمه 1

1. عنوان خدمت : ارائه خدمات ورزشي و فوق برنامه به دانشجويان وکارکنان


2. شناسنامه خدمت :


3. ارائه دهنده خدمت

نام دستگه اجرایی: دانشگاه رازی کرمانشاه

نام دستگه مادر: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری


4. ارائه دهنده خدمت

شرح خدمت: فراهم آوردن تسهیلات لازم برای گسترش و تعمیم ورزش در دانشگاه برگزاری مسابقات و رقابت های مختلف ورزشی به مناسبت های مختلف طبق تقویم ورزشی سالانه برگزاری مسابقات درون دانشگاهی و اعزام تیم های ورزشی به مسابقات استانی، منطقه ای ،کشوری والمپیادهای ورزشی برگزاری کلاس های مربیگری، داوری، کارگاه های علمی و ورزشی ارزیابی تندرستی و مشاوره ورزشی در راستای ارتقاء سطح سلامت و تندرستی دانشجویان، کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه

نوع خدمت:


نوع مخاطبین:

  دانشجویان کارکنان

ماهیت خدمت:


سطح خدمت:


رویداد مرتبط با:


نحوه آغاز خدمت:


مدارک لازم برای انجام خدمت:

مدارک احراز هویت دانشجو(کارت دانشجویی) کپی کارت ملی یا شاناسنامه، عکس پرسنلی


قوانین و مقررات بالادستی:

آيين نامه عمومي مسابقات ورزشي دانشگاه‌هاومؤسسات آموزش عالي مصوب مورخ22/9/1374وزيرفرهنگ وآموزش عالي آئین نامه انجمن های ورزش دانشکده وخوابگاه آئین نامه تشکیل شورای تربیت بدنی وورزش دانشگاه بخشنامه هفته تربیت بدنی آئین نامه تشکیل کمیته ورزش کارکنان دانشگاه5. جزئیات خدمت

آمار تعداد خدمت گیرندگان

متناسب با هر یک از زیر خدمات: برگزاری کلاسهای فوق برنامه واوقات فراغت-داوری،مربیگری: 7400 خدمت گیرنده در سال برگزاری مسابقات ورزشی درون دانشگاهی: 4200 خدمت گیرنده در سال میزبانی مسابقات ورزشی واعزام تیمهای ورزشی: 560 خدمت گیرنده در سال ارزیابی تندرستی ومشاوره ورزشی: 819 خدمت گیرنده در سال خدمت گیرندگان در:


متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

متناسب با دوره، کلاس، مسابقات متفاوت است


تواتر

2 سال

تعداد بار مراجعه حضوری:

یک بار جهت ارائه مدارک و ثبت نام


مبلغ شماره حساب بانکی پرداخت به صورت الکترونیک
میزبانی (55000*تعداد روز* تعداد نفر) بانک ملی مرکز- درآمده های دانشگاه 4001073303020547 خیر

5. نحوه دسترسی به

آدرس دقیق و مستقیم در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن

www.portal.saorg.ir www.sport.razi.ac.ir

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونکی بودن همه یا بخشی از آن:
سامانه جامع امور دانشجویان (سجاد) سایت دانشگاه رازی


مرحله خدمت : در مرحله اطلاع رسانی خدمتذکر ضرورت مراجعه حضوری

مراجعه به دستگاه:


مرحله خدمت : در مرحله درخواست خدمتشماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: 0ذکر ضرورت مراجعه حضوری

مراجعه به دستگاه:مرحله خدمت : در مرحله تولید خدمت
(فرآیند داخل دستگاه یا ارتباط با دیگر دستگاه‌ها)

ذکر ضرورت مراجعه: فراهم نمودن زیرساخت ها و امکانات ضروری جهت برگزاری کلاس‌ها، دوره‌ها و مسابقاتمرحله خدمت : در مرحله ارائه خدمتشماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: 0ذکر ضرورت مراجعه حضوری

مراجعه به دستگاه:


7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

نام سامانه های دیگر فیلد مورد تبادل استعلام الکترونیکی استعلام غیر الکترونیک
اتوماسیون اداری اطلاع رسانی به کارکنان از طریق ارسال نامه بر خط (Online)
سایت دانشگاه اطلاع رسانی از رویداد به دانشجویان بر خط (Online)

8. ارتباط با سایر دستگاه‌های دیگر

نام دستگاه دیگر نام سامانه های دستگاه دیگر فیلدهای مورد تبادل مبلغ (در صورت پرداخت هزینه) استعلام الکترونیکی اگر استعلام غیر الکترو.نیکی است، استعلام توسط:
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سامانه سجاد نتایج برگزاری مسابقات دسته ای (Batch)
سایر سازمانها و دانشگاه ها اطلاعیه دستگاه

7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

ردیف عنوان

7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

برگزاری مسابقات به عنوان میزبان

اعزام تیم های ورزشیهماهنگی، نظارت و برنامه ریزی و اقدامات لازم جهت برگزاری مسابقات درون دانشگاهی و اعزام تیم های ورزشی به مسابقات استانی، منطقه ای ،کشوری والمپیادهای ورزشی

مخاطبین: دانشجویان کارکنان

راهنما

لینک به اتوماسیون استخر


با توجه به سطح دسترسی شما موردی برای نمایش وجود ندارد


بسمه تعالی
فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی
ضمیمه 1

1. عنوان خدمت : میزبانی مسابقات ورزشی و اعزام تیم های ورزشی


2. شناسنامه خدمت :


3. ارائه دهنده خدمت

نام دستگه اجرایی: دانشگاه رازی کرمانشاه

نام دستگه مادر: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری


4. ارائه دهنده خدمت

شرح خدمت: هماهنگی، نظارت و برنامه ریزی و اقدامات لازم جهت برگزاری مسابقات درون دانشگاهی و اعزام تیم های ورزشی به مسابقات استانی، منطقه ای ،کشوری والمپیادهای ورزشی

نوع خدمت:


نوع مخاطبین:

  دانشجویان کارکنان

ماهیت خدمت:


سطح خدمت:


رویداد مرتبط با:


نحوه آغاز خدمت:


مدارک لازم برای انجام خدمت:

میزبانی: لیست تیم ها و دانشجویان شرکت کننده از مسئول تیم اعزام: کارت دانشجویی


قوانین و مقررات بالادستی:5. جزئیات خدمت

آمار تعداد خدمت گیرندگان

560 خدمت گیرندگان در:


متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

متناسب با رشته های ورزشی، تعداد تیم هاو ...


تواتر

یک بار برای همیشه

تعداد بار مراجعه حضوری:

یک بار به منظور ارائه مدارک و ثبت نام


مبلغ شماره حساب بانکی پرداخت به صورت الکترونیک
ریال 120000 - بله

5. نحوه دسترسی به

آدرس دقیق و مستقیم در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن

www.portal.saorg.ir

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونکی بودن همه یا بخشی از آن:
سامانه جامع امور دانشجویان


مرحله خدمت : در مرحله اطلاع رسانی خدمتذکر ضرورت مراجعه حضوری
0

مراجعه به دستگاه:


مرحله خدمت : در مرحله درخواست خدمتشماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: 0ذکر ضرورت مراجعه حضوری

مراجعه به دستگاه:مرحله خدمت : در مرحله تولید خدمت
(فرآیند داخل دستگاه یا ارتباط با دیگر دستگاه‌ها)

ذکر ضرورت مراجعه:مرحله خدمت : در مرحله ارائه خدمتشماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: 0ذکر ضرورت مراجعه حضوری

مراجعه به دستگاه:


7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

نام سامانه های دیگر فیلد مورد تبادل استعلام الکترونیکی استعلام غیر الکترونیک
اتوماسیون تغذیه دانشگاه رازی آمار و رزرو بر خط (Online)

8. ارتباط با سایر دستگاه‌های دیگر

نام دستگاه دیگر نام سامانه های دستگاه دیگر فیلدهای مورد تبادل مبلغ (در صورت پرداخت هزینه) استعلام الکترونیکی اگر استعلام غیر الکترو.نیکی است، استعلام توسط:

7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

ردیف عنوان
1 تهیه آمار رزرو بسته صبحانه
2 سفارش و خرید اقلام
3 بسته بندی و توزیع

7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاههماهنگی، نظارت و برگزاری مسابقات ورزشی درون دانشگاهی

مخاطبین: دانشجویان کارکنان

راهنما

لینک به اتوماسیون استخر


با توجه به سطح دسترسی شما موردی برای نمایش وجود ندارد


بسمه تعالی
فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی
ضمیمه 1

1. عنوان خدمت : برگزاری مسابقات ورزشی درون دانشگاهی


2. شناسنامه خدمت :


3. ارائه دهنده خدمت

نام دستگه اجرایی: دانشگاه رازی کرمانشاه

نام دستگه مادر: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری


4. ارائه دهنده خدمت

شرح خدمت: هماهنگی، نظارت و برگزاری مسابقات ورزشی درون دانشگاهی

نوع خدمت:


نوع مخاطبین:

  دانشجویان کارکنان

ماهیت خدمت:


سطح خدمت:


رویداد مرتبط با:


نحوه آغاز خدمت:


مدارک لازم برای انجام خدمت:

اطلاعات دانشجویی(کارت دانشجویی) کپی کارت ملی یا شناسنامه


قوانین و مقررات بالادستی:

آيين نامه عمومي مسابقات ورزشي دانشگاه‌هاومؤسسات آموزش عالي مصوب مورخ22/9/1374وزيرفرهنگ وآموزش عالي آئین نامه انجمنهای ورزش دانشکده وخوابگاه آئین نامه تشکیل شورای تربیت بدنی وورزش دانشگاه بخشنامه هفته تربیت بدنی آئین نامه تشکیل کمیته ورزش کارکنان دانشگاه5. جزئیات خدمت

آمار تعداد خدمت گیرندگان

4200 خدمت گیرندگان در:


متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

متفاوت بر حسب رشته های و تعداد شرکت کنندگان


تواتر

7 سال

تعداد بار مراجعه حضوری:

یک بار جهت ثبت نام – یک مرتبه حهت دریافت جوایز


مبلغ شماره حساب بانکی پرداخت به صورت الکترونیک
930 تومان برای غذاهای کم قیمت - بله
1350 تومان برای غذاهای متوسط - بله
1540 تومان برای غذاهای گران تر - بله

5. نحوه دسترسی به

آدرس دقیق و مستقیم در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن

www.portal.saorg.ir

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونکی بودن همه یا بخشی از آن:
سامانه سجاد


مرحله خدمت : در مرحله اطلاع رسانی خدمتذکر ضرورت مراجعه حضوری
0

مراجعه به دستگاه:


مرحله خدمت : در مرحله درخواست خدمتشماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: 0ذکر ضرورت مراجعه حضوری

مراجعه به دستگاه:مرحله خدمت : در مرحله تولید خدمت
(فرآیند داخل دستگاه یا ارتباط با دیگر دستگاه‌ها)

ذکر ضرورت مراجعه: برگزاری مسابقات و تعیین نفرات برترمرحله خدمت : در مرحله ارائه خدمتشماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: 0ذکر ضرورت مراجعه حضوری

مراجعه به دستگاه:


7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

نام سامانه های دیگر فیلد مورد تبادل استعلام الکترونیکی استعلام غیر الکترونیک
اتوماسیون تغذیه رازی رزرو بر خط (Online)

8. ارتباط با سایر دستگاه‌های دیگر

نام دستگاه دیگر نام سامانه های دستگاه دیگر فیلدهای مورد تبادل مبلغ (در صورت پرداخت هزینه) استعلام الکترونیکی اگر استعلام غیر الکترو.نیکی است، استعلام توسط:

7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

ردیف عنوان
1 رزرو غذا
2 تهیه آمار
3 پخت و آماده سازی

7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاهآموزش رشته‌های مختلف ورزشی

مخاطبین: دانشجویان کارکنان

راهنما

لینک به اتوماسیون استخر


با توجه به سطح دسترسی شما موردی برای نمایش وجود ندارد


بسمه تعالی
فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی
ضمیمه 1

1. عنوان خدمت : برگزاری کلاسهای فوق برنامه واوقات فراغت - مربیگری و داوری


2. شناسنامه خدمت :


3. ارائه دهنده خدمت

نام دستگه اجرایی: دانشگاه رازی کرمانشاه

نام دستگه مادر: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری


4. ارائه دهنده خدمت

شرح خدمت: آموزش رشته‌های مختلف ورزشی

نوع خدمت:


نوع مخاطبین:

  دانشجویان کارکنان

ماهیت خدمت:


سطح خدمت:


رویداد مرتبط با:


نحوه آغاز خدمت:


مدارک لازم برای انجام خدمت:

کارت دانشجویی برای دانشجویان


قوانین و مقررات بالادستی:5. جزئیات خدمت

آمار تعداد خدمت گیرندگان

7400 خدمت گیرندگان در:


متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

متناسب با رشته و آموزش


تواتر

2 سال

تعداد بار مراجعه حضوری:

1 بار در زمان درخواست خدمت


مبلغ شماره حساب بانکی پرداخت به صورت الکترونیک

5. نحوه دسترسی به

آدرس دقیق و مستقیم در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونکی بودن همه یا بخشی از آن:


مرحله خدمت : در مرحله اطلاع رسانی خدمتذکر ضرورت مراجعه حضوری
0

مراجعه به دستگاه:


مرحله خدمت : در مرحله درخواست خدمتشماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: 0ذکر ضرورت مراجعه حضوری

مراجعه به دستگاه:مرحله خدمت : در مرحله تولید خدمت
(فرآیند داخل دستگاه یا ارتباط با دیگر دستگاه‌ها)

ذکر ضرورت مراجعه:مرحله خدمت : در مرحله ارائه خدمتشماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: 0ذکر ضرورت مراجعه حضوری

مراجعه به دستگاه:


7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

نام سامانه های دیگر فیلد مورد تبادل استعلام الکترونیکی استعلام غیر الکترونیک
اتوماسیون تغذیه رازی آمار بر خط (Online)

8. ارتباط با سایر دستگاه‌های دیگر

نام دستگاه دیگر نام سامانه های دستگاه دیگر فیلدهای مورد تبادل مبلغ (در صورت پرداخت هزینه) استعلام الکترونیکی اگر استعلام غیر الکترو.نیکی است، استعلام توسط:

7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

ردیف عنوان
1 بارگذاری اطلاعات در سامانه آموزش
2 دریافت اطلاعات دانشجویان جدیدالورود و بررسی

7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاهدانشجویانی که در استفاده از بخش اتوماسیون تغذیه به مشکل برمی خورند با مراجعه حضوری به واحد اتوماسیون و طرح مشکل از مشاورات مسئول بهره گرفته و در صورت نیاز نقص های بخش تغذیه و کارت دانشجو برطرف می گردد. در مورد دانشجویان سنواتی باید از آموزش استعلام صورت گرفته تا مجددا بخش تغذیه برای این دسته دانشجویان فعال گردد.

مخاطبین: دانشجویان

راهنما

لینک اتوماسیون تغذیه


با توجه به سطح دسترسی شما موردی برای نمایش وجود ندارد


بسمه تعالی
فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی
ضمیمه 1

1. عنوان خدمت : رفع نقص کارت


2. شناسنامه خدمت :


3. ارائه دهنده خدمت

نام دستگه اجرایی: دانشگاه رازی کرمانشاه

نام دستگه مادر: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری


4. ارائه دهنده خدمت

شرح خدمت: دانشجویانی که در استفاده از بخش اتوماسیون تغذیه به مشکل برمی خورند با مراجعه حضوری به واحد اتوماسیون و طرح مشکل از مشاورات مسئول بهره گرفته و در صورت نیاز نقص های بخش تغذیه و کارت دانشجو برطرف می گردد. در مورد دانشجویان سنواتی باید از آموزش استعلام صورت گرفته تا مجددا بخش تغذیه برای این دسته دانشجویان فعال گردد.

نوع خدمت:


نوع مخاطبین:

  دانشجویان

ماهیت خدمت:


سطح خدمت:


رویداد مرتبط با:


نحوه آغاز خدمت:


مدارک لازم برای انجام خدمت:

کارت دانشجویی


قوانین و مقررات بالادستی:

در صورتی که دانشجو سنواتی باشد باید از آموزش استعلام گرفته شود5. جزئیات خدمت

آمار تعداد خدمت گیرندگان

5 در صد کل دانشجویان در خدمت گیرندگان در:


متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

15 دقیقه


تواتر

1 بار در فصل

تعداد بار مراجعه حضوری:

یکبار برای رفع نقص یا مشکل


مبلغ شماره حساب بانکی پرداخت به صورت الکترونیک

5. نحوه دسترسی به

آدرس دقیق و مستقیم در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن

www.food .razi.ac.ir

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونکی بودن همه یا بخشی از آن:
سامانه گلستان، سیستم اتوماسیون تغذیه


مرحله خدمت : در مرحله اطلاع رسانی خدمتذکر ضرورت مراجعه حضوری

مراجعه به دستگاه:


مرحله خدمت : در مرحله درخواست خدمتشماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: 0ذکر ضرورت مراجعه حضوری
مراجعه برای درخواست رفع نقص

مراجعه به دستگاه:مرحله خدمت : در مرحله تولید خدمت
(فرآیند داخل دستگاه یا ارتباط با دیگر دستگاه‌ها)

ذکر ضرورت مراجعه: ارائه مشاوره و تایید برای رفع نقص از طرف رئیس ادارهمرحله خدمت : در مرحله ارائه خدمتشماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: 0ذکر ضرورت مراجعه حضوری

مراجعه به دستگاه:


7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

نام سامانه های دیگر فیلد مورد تبادل استعلام الکترونیکی استعلام غیر الکترونیک
اتوماسیون تغذیه رازی ثبت تغییرات بر خط (Online)
سیستم گلستان رازی استعلام آموزشی بر خط (Online)

8. ارتباط با سایر دستگاه‌های دیگر

نام دستگاه دیگر نام سامانه های دستگاه دیگر فیلدهای مورد تبادل مبلغ (در صورت پرداخت هزینه) استعلام الکترونیکی اگر استعلام غیر الکترو.نیکی است، استعلام توسط:

7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

ردیف عنوان
1 درخواست حضوری در واحد اتوماسیون
2 بررسی نقص موجود در کارت
3 استعلام از آموزش برای دانشجویان سنواتی

7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاهاین خدمت شامل رزرو غذا توسط دانشجو تا توزیع در سلف سرویس ها می باشد که از سه آمار در این روند استفاده می شود. یک آمار رزرو شده که از اتوماسیون استخراج می شود. یک آمار خورده شده که توسط سیستم ثبت شده و یک آمار پخته شده که به سورت دستی پر می شود.

مخاطبین: دانشجویان و کلیه ی افراد استفاده کننده از سلف سرویس ها (اساتید، مهمانان و ...)

راهنما

لینک اتوماسیون تغذیه


با توجه به سطح دسترسی شما موردی برای نمایش وجود ندارد


بسمه تعالی
فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی
ضمیمه 1

1. عنوان خدمت : توزیع غذا


2. شناسنامه خدمت :


3. ارائه دهنده خدمت

نام دستگه اجرایی: دانشگاه رازی

نام دستگه مادر: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری


4. ارائه دهنده خدمت

شرح خدمت: این خدمت شامل رزرو غذا توسط دانشجو تا توزیع در سلف سرویس ها می باشد که از سه آمار در این روند استفاده می شود. یک آمار رزرو شده که از اتوماسیون استخراج می شود. یک آمار خورده شده که توسط سیستم ثبت شده و یک آمار پخته شده که به سورت دستی پر می شود.

نوع خدمت:


نوع مخاطبین:

  دانشجویان و کلیه ی افراد استفاده کننده از سلف سرویس ها (اساتید، مهمانان و ...)

ماهیت خدمت:


سطح خدمت:


رویداد مرتبط با:


نحوه آغاز خدمت:


مدارک لازم برای انجام خدمت:

کارت دانشجویی


قوانین و مقررات بالادستی:

آیین نامه شماره 4117/600/د تاریخ 5/12/925. جزئیات خدمت

آمار تعداد خدمت گیرندگان

7500 نفر برای شام و ناهار در روز خدمت گیرندگان در:


متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

دریافت غذا به صورت مراجعه و تحویل در همان لحظه زمان لازم برای تهیه تا توزیع چند ساعت


تواتر

هر روز

تعداد بار مراجعه حضوری:

یکبار برای هر وعده (ناهار و شام)


مبلغ شماره حساب بانکی پرداخت به صورت الکترونیک

5. نحوه دسترسی به

آدرس دقیق و مستقیم در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن

www.food .razi.ac.ir

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونکی بودن همه یا بخشی از آن:
اتوماسیون تغذیه دانشگاه رازی


مرحله خدمت : در مرحله اطلاع رسانی خدمتذکر ضرورت مراجعه حضوری

مراجعه به دستگاه:


مرحله خدمت : در مرحله درخواست خدمتشماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: 0ذکر ضرورت مراجعه حضوری

مراجعه به دستگاه:مرحله خدمت : در مرحله تولید خدمت
(فرآیند داخل دستگاه یا ارتباط با دیگر دستگاه‌ها)

ذکر ضرورت مراجعه: تهیه و طبخ غذا در آشپزخانه و نظارت های ناظرانمرحله خدمت : در مرحله ارائه خدمتشماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: 0ذکر ضرورت مراجعه حضوری
حضور در محل های توزیع غذا

مراجعه به دستگاه:


7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

نام سامانه های دیگر فیلد مورد تبادل استعلام الکترونیکی استعلام غیر الکترونیک
سامانه گلستان اطلاعیه های مرکز مشاوره بر خط (Online)

8. ارتباط با سایر دستگاه‌های دیگر

نام دستگاه دیگر نام سامانه های دستگاه دیگر فیلدهای مورد تبادل مبلغ (در صورت پرداخت هزینه) استعلام الکترونیکی اگر استعلام غیر الکترو.نیکی است، استعلام توسط:
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سامانه سجاد ارجاع دانشجویان دارای موارد خاص برخط (Online)

7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

ردیف عنوان
1 برنامه ریزی و تهیه برنامه مشاوره در مرکز
2 اطلاع رسانی تایم ها و برنامه
3 ثبت نام متقاضیان
4 برگزاری اتاق مشاوره و ارائه مشاوره

7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

زیر خدمات:

ارائه خدمت به مرا جعان مرکزموارد خاص وحاد

ارائه خدمات روانشناختی و مشاوره

ارائه خدمات مددکاری

مداخله در بحران افکار خودکشی

مداخله در بحران اقدام به خودکشی

مداخله در بحران خودکشی کامل یا فوت دانشجو

تعامل مرکز مشاوره با کمسیون بررسی موارد خاص

 

ارائه خدمات روانشناختی و مشاوره

ارائه خدمات مددکاری

ارائه خدمات مشاوره موارد خاص

 هر ماه اطلاعیه ای تحت عنوان توزیع بسته های صبحانه به دانشجویان اعلام می گردد که شامل دو یا سه نوع بسته ی مجزا هست و هر فرد امکان رزرو یک بسته را از طریق اتوماسیون خواهد داشت. در نهایت در مهلت مقرر رزرو صورت گرفته و بسته ها در تاریخ تعیین شده در سلف سرویس توزیع می گردند.

مخاطبین: دانشجویان

راهنما

لینک اتوماسیون تغذیه


با توجه به سطح دسترسی شما موردی برای نمایش وجود ندارد


بسمه تعالی
فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی
ضمیمه 1

1. عنوان خدمت : توزیع بسته ماهانه صبحانه


2. شناسنامه خدمت :


3. ارائه دهنده خدمت

نام دستگه اجرایی: دانشگاه رازی

نام دستگه مادر: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری


4. ارائه دهنده خدمت

شرح خدمت: هر ماه اطلاعیه ای تحت عنوان توزیع بسته های صبحانه به دانشجویان اعلام می گردد که شامل دو یا سه نوع بسته ی مجزا هست و هر فرد امکان رزرو یک بسته را از طریق اتوماسیون خواهد داشت. در نهایت در مهلت مقرر رزرو صورت گرفته و بسته ها در تاریخ تعیین شده در سلف سرویس توزیع می گردند.

نوع خدمت:


نوع مخاطبین:

  دانشجویان

ماهیت خدمت:


سطح خدمت:


رویداد مرتبط با:


نحوه آغاز خدمت:


مدارک لازم برای انجام خدمت:

کارت دانشجویی یا ژتون


قوانین و مقررات بالادستی:

امکان رزرو فقط برای دانشجویان روزانه ساکن خوابگاه5. جزئیات خدمت

آمار تعداد خدمت گیرندگان

2800نفر در خدمت گیرندگان در:


متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

سه هفته تقریبا


تواتر

1 بار در ماه

تعداد بار مراجعه حضوری:


مبلغ شماره حساب بانکی پرداخت به صورت الکترونیک

5. نحوه دسترسی به

آدرس دقیق و مستقیم در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن

www.food.razi.ac.ir

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونکی بودن همه یا بخشی از آن:
اتوماسیون تغذیه دانشگاه رازی


مرحله خدمت : در مرحله اطلاع رسانی خدمتکانال های تلگرامی دانشگاه (شورای صنفی)
ذکر ضرورت مراجعه حضوری
چاپ اطلاعیه ها و نصب

مراجعه به دستگاه:


مرحله خدمت : در مرحله درخواست خدمتشماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: 0ذکر ضرورت مراجعه حضوری

مراجعه به دستگاه:مرحله خدمت : در مرحله تولید خدمت
(فرآیند داخل دستگاه یا ارتباط با دیگر دستگاه‌ها)

ذکر ضرورت مراجعه: ارجاعات به انبار و خرید اقلاممرحله خدمت : در مرحله ارائه خدمتشماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: 0ذکر ضرورت مراجعه حضوری

مراجعه به دستگاه:


7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

نام سامانه های دیگر فیلد مورد تبادل استعلام الکترونیکی استعلام غیر الکترونیک
سامانه گلستان اطلاعیه های مرکز مشاوره بر خط (Online)

8. ارتباط با سایر دستگاه‌های دیگر

نام دستگاه دیگر نام سامانه های دستگاه دیگر فیلدهای مورد تبادل مبلغ (در صورت پرداخت هزینه) استعلام الکترونیکی اگر استعلام غیر الکترو.نیکی است، استعلام توسط:

7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

ردیف عنوان
1 ارائه گزارشات سالیانه:
2 1-دریافت فرم های مشاوران
3 2-بررسی توسط مرکز
4 3-ارسال گزارش به دفتر سلامت وزارت خانه
5 ارائه محصولات روانشناختی:
6 1- درخواست مشاور برای تهیه محصول
7 2- تایید توسط مرکز
8 3- ارجاع برای چاپ
9 4- توزیع بین دانشجویان

7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

زیر خدمات

تهیه و تدوین بسته های آموزشی و بروشور

تهیه گزارش عملکرد مرکز مشاوره

 

ارائه گزارشات

ارائه محصولات روانشناختیاجرای مراحل اسکان دانشجویان و نظارت بر خوابگاه‌های دانشگاه تصویه حساب و انصراف از سکونت در خوابگاه

مخاطبین: دانشجویان غیربومی

تست

سس


سسس

سسسس


ییسبس

بسبییس


با توجه به سطح دسترسی شما موردی برای نمایش وجود ندارد


بسمه تعالی
فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی
ضمیمه 1

1. عنوان خدمت : اسکان دانشجویان جدیدالورود


2. شناسنامه خدمت :


3. ارائه دهنده خدمت

نام دستگه اجرایی: دانشگاه رازی کرمانشاه

نام دستگه مادر: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری


4. ارائه دهنده خدمت

شرح خدمت: اجرای مراحل اسکان دانشجویان و نظارت بر خوابگاه‌های دانشگاه تصویه حساب و انصراف از سکونت در خوابگاه

نوع خدمت:


نوع مخاطبین:

  دانشجویان غیربومی

ماهیت خدمت:


سطح خدمت:


رویداد مرتبط با:


نحوه آغاز خدمت:


مدارک لازم برای انجام خدمت:

گواهی ثبت نام در سیستم گلستان


قوانین و مقررات بالادستی:

مجموعه مقررات و دستورالعمل‌های خوابگاه‌های دانشجویی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی- مصوب وزارت علوم5. جزئیات خدمت

آمار تعداد خدمت گیرندگان

1500 خدمت گیرندگان در:


متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

حداکثر 20 دقیقه ( در صورت فراموشی ثبت نام در سامانه سجاد) حداقل 5 دقیقه


تواتر

1 سال

تعداد بار مراجعه حضوری:

یک بار به منظور دریافت معرفی‌نامه


مبلغ شماره حساب بانکی پرداخت به صورت الکترونیک

5. نحوه دسترسی به

آدرس دقیق و مستقیم در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن

www.phase2.swf.ir www.golestan.razi.ac.ir

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونکی بودن همه یا بخشی از آن:
سامانه فاز 2 صندوق رفاه سامانه آموزشی گلستان


مرحله خدمت : در مرحله اطلاع رسانی خدمتذکر ضرورت مراجعه حضوری

مراجعه به دستگاه:


مرحله خدمت : در مرحله درخواست خدمتشماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: 0ذکر ضرورت مراجعه حضوری
فراموش نمودن ثبت درخواست در سامانه فاز 2

مراجعه به دستگاه:مرحله خدمت : در مرحله تولید خدمت
(فرآیند داخل دستگاه یا ارتباط با دیگر دستگاه‌ها)

ذکر ضرورت مراجعه:مرحله خدمت : در مرحله ارائه خدمتشماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: 0ذکر ضرورت مراجعه حضوری

مراجعه به دستگاه:


7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

نام سامانه های دیگر فیلد مورد تبادل استعلام الکترونیکی استعلام غیر الکترونیک

8. ارتباط با سایر دستگاه‌های دیگر

نام دستگاه دیگر نام سامانه های دستگاه دیگر فیلدهای مورد تبادل مبلغ (در صورت پرداخت هزینه) استعلام الکترونیکی اگر استعلام غیر الکترو.نیکی است، استعلام توسط:

7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

ردیف عنوان
1 اطلاع رسانی به دانشکده ها
2 چیدمان برنامه و هماهنگی
3 اعلام برنامه به دانشکده ها و دانشجویان
4 برگزاری دوره و تکمیل فرم ها
5 بررسی و ارجاع گزارشات

7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

زیر خدمات

برگزاری مراسم های مناسبتی خوابگاه ها

اجرای طرح پایش سلامت روان دانشجو

برگزاری کارگاه های ساز گاری با زندگی دانشجویی

اجرای طرح های دوره ای وزارت علوم

اجرای طرح های خدا قوت کارگاه مدیریت استرس و شیوه های مطالعه

برگزاری کارگاه های ازدواج موفق و خودآگاهی در ازدواج

همکاری با سازمانهای خارج از دانشگاه

 

برگزاری دوره ها و طرح های آموزشی

اجرای طرح پایش سلامت روان

همکاری با سازمانهای خارج از دانشگاهدانشجویان متقاضی در صورتی که شامل مورد حاد و خاص باشند می توانند با مراجعه به مرکز از خدمات مشاوره بهره مند گردند. دانشجویان و متقاضیان دیگر می توانند با توجه به برنامه مشاوره ارائه شده توسط مرکز و ثبت نام برای بهره گیری از مشاوره در محل اتاق مشاوره حاضر شده و خدمت را دریافت کنند.

مخاطبین: دانشجویان و پرسنل دانشگاه

با توجه به سطح دسترسی شما موردی برای نمایش وجود ندارد


بسمه تعالی
فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی
ضمیمه 1

1. عنوان خدمت : ارائه خدمات روانشناختی، مشاوره و مددکاری


2. شناسنامه خدمت :


3. ارائه دهنده خدمت

نام دستگه اجرایی: دانشگاه رازی کرمانشاه

نام دستگه مادر: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری


4. ارائه دهنده خدمت

شرح خدمت: دانشجویان متقاضی در صورتی که شامل مورد حاد و خاص باشند می توانند با مراجعه به مرکز از خدمات مشاوره بهره مند گردند. دانشجویان و متقاضیان دیگر می توانند با توجه به برنامه مشاوره ارائه شده توسط مرکز و ثبت نام برای بهره گیری از مشاوره در محل اتاق مشاوره حاضر شده و خدمت را دریافت کنند.

نوع خدمت:


نوع مخاطبین:

  دانشجویان و پرسنل دانشگاه

ماهیت خدمت:


سطح خدمت:


رویداد مرتبط با:


نحوه آغاز خدمت:


مدارک لازم برای انجام خدمت:

کارت دانشجویی


قوانین و مقررات بالادستی:

آیین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه کارشناسان و مشاوران پاره وقت شماره 175252/15 مورخ 11/8/5. جزئیات خدمت

آمار تعداد خدمت گیرندگان

1920 نفر در خدمت گیرندگان در:


متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

موارد حاد و خاص: بلافاصله در غیر این صورت: یک تا دو روز


تواتر

1 بار در ماه

تعداد بار مراجعه حضوری:

یکبار جهت درخواست برای ثبت نام یا ارائه مشاوره


مبلغ شماره حساب بانکی پرداخت به صورت الکترونیک
100000 ریال حساب درآمدهای اختصاصی دانشگاه رازی بله

5. نحوه دسترسی به

آدرس دقیق و مستقیم در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن

www.razi.ac.ir portal.saorg.ir

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونکی بودن همه یا بخشی از آن:
پورتال دانشگاه رازی- سامانه گلستان سامانه سجاد


مرحله خدمت : در مرحله اطلاع رسانی خدمتذکر ضرورت مراجعه حضوری
نصب پوستر و اطلاعیه برنامه مشاوره

مراجعه به دستگاه:


مرحله خدمت : در مرحله درخواست خدمتشماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: 0ذکر ضرورت مراجعه حضوری
مراجعه برای ثبت نام

مراجعه به دستگاه:مرحله خدمت : در مرحله تولید خدمت
(فرآیند داخل دستگاه یا ارتباط با دیگر دستگاه‌ها)

ذکر ضرورت مراجعه: بررسی و چیدمان برنامه مشاوره و هماهنگی با مشاورانمرحله خدمت : در مرحله ارائه خدمتشماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: 0ذکر ضرورت مراجعه حضوری
حضور و شرکت در اتاق مشاوره

مراجعه به دستگاه:


7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

نام سامانه های دیگر فیلد مورد تبادل استعلام الکترونیکی استعلام غیر الکترونیک
گلستان پرداخت مبلغ سالیانه بیمه حوادث بر خط (Online)

8. ارتباط با سایر دستگاه‌های دیگر

نام دستگاه دیگر نام سامانه های دستگاه دیگر فیلدهای مورد تبادل مبلغ (در صورت پرداخت هزینه) استعلام الکترونیکی اگر استعلام غیر الکترو.نیکی است، استعلام توسط:
سازمان بیمه سلامت ایران بیمه سلامت ثبت نام بیمه پایه برخط (Online)

7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

ردیف عنوان
1 ارائه تسهیلات بیمه پایه
2 ارائه تسهیلات بیمه حوادث

7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاهفعالیت های صورت گرفته در مرکز به دو صورت گزارش می شوند. اول به صورت روزانه به رئیس مرکز و حوزه معاونت دانشجویی و دوم به صورت سالیانه به همراه آمار مشاوره های صورت گرفته و مستندات خدمات ارائه شده که به دفتر سلامت وزارت خانه از طریق ایمیل ارسال می گردند. با درخواست مشاوران این مرکز بسته های روانشناختی، بروشور، پوستر و یا CD هایی برای افزایش آگاهی دانشجویان تهیه کرده و پس از بررسی های صورت گرفته روی محتوای این موارد و تایید آنها، برای چاپ ارجاع داده شده و در نهایت بین دانشجویان توزیع میگردد.

مخاطبین: دانشجویان و پرسنل دانشگاه

با توجه به سطح دسترسی شما موردی برای نمایش وجود ندارد


بسمه تعالی
فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی
ضمیمه 1

1. عنوان خدمت : ارائه گزارشات و محصولات روانشناختی


2. شناسنامه خدمت :


3. ارائه دهنده خدمت

نام دستگه اجرایی: دانشگاه رازی کرمانشاه

نام دستگه مادر: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری


4. ارائه دهنده خدمت

شرح خدمت: فعالیت های صورت گرفته در مرکز به دو صورت گزارش می شوند. اول به صورت روزانه به رئیس مرکز و حوزه معاونت دانشجویی و دوم به صورت سالیانه به همراه آمار مشاوره های صورت گرفته و مستندات خدمات ارائه شده که به دفتر سلامت وزارت خانه از طریق ایمیل ارسال می گردند. با درخواست مشاوران این مرکز بسته های روانشناختی، بروشور، پوستر و یا CD هایی برای افزایش آگاهی دانشجویان تهیه کرده و پس از بررسی های صورت گرفته روی محتوای این موارد و تایید آنها، برای چاپ ارجاع داده شده و در نهایت بین دانشجویان توزیع میگردد.

نوع خدمت:


نوع مخاطبین:

  دانشجویان و پرسنل دانشگاه

ماهیت خدمت:


سطح خدمت:


رویداد مرتبط با:


نحوه آغاز خدمت:


مدارک لازم برای انجام خدمت:

مستندات فعالیت های مرکز محتوای پوستر و بروشورها


قوانین و مقررات بالادستی:

دستورالعمل های مراکز مشاوره وزارت علوم5. جزئیات خدمت

آمار تعداد خدمت گیرندگان

3000 تا4000 خدمت گیرنده در خدمت گیرندگان در:


متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

موارد حاد و خاص: بلافاصله در غیر این صورت: یک تا دو روز


تواتر

روزانه و سالانه سال

تعداد بار مراجعه حضوری:


مبلغ شماره حساب بانکی پرداخت به صورت الکترونیک

5. نحوه دسترسی به

آدرس دقیق و مستقیم در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن

www.razi.ac.ir

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونکی بودن همه یا بخشی از آن:
پورتال دانشگاه رازی- سامانه گلستان


مرحله خدمت : در مرحله اطلاع رسانی خدمتذکر ضرورت مراجعه حضوری
توزیع پوستر و بروشور ها

مراجعه به دستگاه:


مرحله خدمت : در مرحله درخواست خدمتشماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: 0ذکر ضرورت مراجعه حضوری
مراجعه برای درخواست چاپ و یا دریافت محصولات

مراجعه به دستگاه:مرحله خدمت : در مرحله تولید خدمت
(فرآیند داخل دستگاه یا ارتباط با دیگر دستگاه‌ها)

ذکر ضرورت مراجعه: بررسی و چیدمان برنامه مشاوره و هماهنگی با مشاورانمرحله خدمت : در مرحله ارائه خدمتشماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: 0ذکر ضرورت مراجعه حضوری
دریافت محصولات روانشناختی

مراجعه به دستگاه:


7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

نام سامانه های دیگر فیلد مورد تبادل استعلام الکترونیکی استعلام غیر الکترونیک

8. ارتباط با سایر دستگاه‌های دیگر

نام دستگاه دیگر نام سامانه های دستگاه دیگر فیلدهای مورد تبادل مبلغ (در صورت پرداخت هزینه) استعلام الکترونیکی اگر استعلام غیر الکترو.نیکی است، استعلام توسط:

7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

ردیف عنوان

7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاهدانشجویان متقاضی در صورتی که شامل مورد حاد و خاص باشند می توانند با مراجعه به مرکز از خدمات مشاوره بهره مند گردند. دانشجویان و متقاضیان دیگر می توانند با توجه به برنامه مشاوره ارائه شده توسط مرکز و ثبت نام برای بهره گیری از مشاوره در محل اتاق مشاوره حاضر شده و خدمت را دریافت کنند.

مخاطبین: دانشجویان و پرسنل دانشگاه

با توجه به سطح دسترسی شما موردی برای نمایش وجود ندارد


بسمه تعالی
فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی
ضمیمه 1

1. عنوان خدمت : ارائه خدمات روانشناختی، مشاوره و مددکاری


2. شناسنامه خدمت :


3. ارائه دهنده خدمت

نام دستگه اجرایی: دانشگاه رازی کرمانشاه

نام دستگه مادر: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری


4. ارائه دهنده خدمت

شرح خدمت: دانشجویان متقاضی در صورتی که شامل مورد حاد و خاص باشند می توانند با مراجعه به مرکز از خدمات مشاوره بهره مند گردند. دانشجویان و متقاضیان دیگر می توانند با توجه به برنامه مشاوره ارائه شده توسط مرکز و ثبت نام برای بهره گیری از مشاوره در محل اتاق مشاوره حاضر شده و خدمت را دریافت کنند.

نوع خدمت:


نوع مخاطبین:

  دانشجویان و پرسنل دانشگاه

ماهیت خدمت:


سطح خدمت:


رویداد مرتبط با:


نحوه آغاز خدمت:


مدارک لازم برای انجام خدمت:

کارت دانشجویی


قوانین و مقررات بالادستی:

آیین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه کارشناسان و مشاوران پاره وقت شماره 175252/15 مورخ 11/8/5. جزئیات خدمت

آمار تعداد خدمت گیرندگان

1920 نفر در خدمت گیرندگان در:


متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

موارد حاد و خاص: بلافاصله در غیر این صورت: یک تا دو روز


تواتر

1 بار در ماه

تعداد بار مراجعه حضوری:

یکبار جهت درخواست برای ثبت نام یا ارائه مشاوره


مبلغ شماره حساب بانکی پرداخت به صورت الکترونیک

5. نحوه دسترسی به

آدرس دقیق و مستقیم در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن

www.razi.ac.ir portal.saorg.ir

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونکی بودن همه یا بخشی از آن:
پورتال دانشگاه رازی- سامانه گلستان سامانه سجاد


مرحله خدمت : در مرحله اطلاع رسانی خدمتذکر ضرورت مراجعه حضوری
نصب پوستر و اطلاعیه برنامه مشاوره

مراجعه به دستگاه:


مرحله خدمت : در مرحله درخواست خدمتشماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: 0ذکر ضرورت مراجعه حضوری
مراجعه برای ثبت نام

مراجعه به دستگاه:مرحله خدمت : در مرحله تولید خدمت
(فرآیند داخل دستگاه یا ارتباط با دیگر دستگاه‌ها)

ذکر ضرورت مراجعه: بررسی و چیدمان برنامه مشاوره و هماهنگی با مشاورانمرحله خدمت : در مرحله ارائه خدمتشماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: 0ذکر ضرورت مراجعه حضوری
حضور و شرکت در اتاق مشاوره

مراجعه به دستگاه:


7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

نام سامانه های دیگر فیلد مورد تبادل استعلام الکترونیکی استعلام غیر الکترونیک

8. ارتباط با سایر دستگاه‌های دیگر

نام دستگاه دیگر نام سامانه های دستگاه دیگر فیلدهای مورد تبادل مبلغ (در صورت پرداخت هزینه) استعلام الکترونیکی اگر استعلام غیر الکترو.نیکی است، استعلام توسط:

7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

ردیف عنوان

7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاهتسهیلات بیمه پایه به دانشجویان فاقد هر نوع بیمه دیگر، که متقاضی دریافت بیمه از تامین اجتماعی باشند، در ازا پرداخت حق بیمه توسط دانشجو داده می شود. بیمه حوادث به صورت موردی و به دانشجویانی که در طول دوران تحصیل بر اساس حادثه ای دچار آسیب دیدگی شده باشند، بر اساس پرونده پزشکی شهادت شاهدان حادثه، ارائه می گردد. نحوه ارائه خدمت به گونه ای است که دانشجو با در دست داشتن مدارک خود به صندوق رفاه مراجعه نموده و در صورت صلاحدید جهت دریافت خسارت به شرکت بیمه طرف قرارداد معرفی می گردد. مسئولیت انجام هرگونه هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای قرارداد شرکت بیمه طرف قرارداد با دانشگاه، بر عهده صندوق رفاه دانشجویی می باشد.

مخاطبین: دانشجویان

با توجه به سطح دسترسی شما موردی برای نمایش وجود ندارد


بسمه تعالی
فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی
ضمیمه 1

1. عنوان خدمت : ارائه تسهیلات بیمه به دانشجویان


2. شناسنامه خدمت :


3. ارائه دهنده خدمت

نام دستگه اجرایی: دانشگاه رازی کرمانشاه

نام دستگه مادر: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری


4. ارائه دهنده خدمت

شرح خدمت: تسهیلات بیمه پایه به دانشجویان فاقد هر نوع بیمه دیگر، که متقاضی دریافت بیمه از تامین اجتماعی باشند، در ازا پرداخت حق بیمه توسط دانشجو داده می شود. بیمه حوادث به صورت موردی و به دانشجویانی که در طول دوران تحصیل بر اساس حادثه ای دچار آسیب دیدگی شده باشند، بر اساس پرونده پزشکی شهادت شاهدان حادثه، ارائه می گردد. نحوه ارائه خدمت به گونه ای است که دانشجو با در دست داشتن مدارک خود به صندوق رفاه مراجعه نموده و در صورت صلاحدید جهت دریافت خسارت به شرکت بیمه طرف قرارداد معرفی می گردد. مسئولیت انجام هرگونه هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای قرارداد شرکت بیمه طرف قرارداد با دانشگاه، بر عهده صندوق رفاه دانشجویی می باشد.

نوع خدمت:


نوع مخاطبین:

  دانشجویان

ماهیت خدمت:


سطح خدمت:


رویداد مرتبط با:


نحوه آغاز خدمت:


مدارک لازم برای انجام خدمت:

مدارک مورد نیاز جهت بیمه حوادث: 1.اسناد هزینه کرد درمان، 2.صوت جلسه حادثه مدارک مورد نیاز جهت بیمه پایه: اثبات عدم بهره مندی از هرگونه خدمات بیمه ای


قوانین و مقررات بالادستی:

قانون بیمه حوادث دانشجویی5. جزئیات خدمت

آمار تعداد خدمت گیرندگان

12450 خدمت گیرنده در خدمت گیرندگان در:


متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

1 هفته


تواتر

یک بار برای همیشه

تعداد بار مراجعه حضوری:

1 بار جهت تحویل مدارک


مبلغ شماره حساب بانکی پرداخت به صورت الکترونیک

5. نحوه دسترسی به

آدرس دقیق و مستقیم در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن

https://golestan.razi.ac.ir http://www.bimesalamat.ir https://ast.razi.ac.ir/

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونکی بودن همه یا بخشی از آن:


مرحله خدمت : در مرحله اطلاع رسانی خدمتذکر ضرورت مراجعه حضوری

مراجعه به دستگاه:


مرحله خدمت : در مرحله درخواست خدمتشماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: 0ذکر ضرورت مراجعه حضوری

مراجعه به دستگاه:مرحله خدمت : در مرحله تولید خدمت
(فرآیند داخل دستگاه یا ارتباط با دیگر دستگاه‌ها)

ذکر ضرورت مراجعه: برگزاری جلسه جهت تصمیم گیری و تایید مدارکمرحله خدمت : در مرحله ارائه خدمتشماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: 0ذکر ضرورت مراجعه حضوری

مراجعه به دستگاه:


7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

نام سامانه های دیگر فیلد مورد تبادل استعلام الکترونیکی استعلام غیر الکترونیک
سامانه آموزشی گلستان

8. ارتباط با سایر دستگاه‌های دیگر

نام دستگاه دیگر نام سامانه های دستگاه دیگر فیلدهای مورد تبادل مبلغ (در صورت پرداخت هزینه) استعلام الکترونیکی اگر استعلام غیر الکترو.نیکی است، استعلام توسط:

7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

ردیف عنوان

7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاههریک از واحدهای دانشگاهی بر اساس بودجه در دسترس برای کار دانشجویی اقدام به تعریف کار جهت دانشجویان علاقمند می نمایند که وظیفه اداره رفاه دانشجویی پرداخت حق الزحمه این دانشجویان در برابر انجام کار مشخص و بر اساس تعریف موجود است.

مخاطبین: دانشجویان

با توجه به سطح دسترسی شما موردی برای نمایش وجود ندارد


بسمه تعالی
فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی
ضمیمه 1

1. عنوان خدمت : ارائه تسهیلات مالی در قبال انجام کار (کار دانشجویی)


2. شناسنامه خدمت :


3. ارائه دهنده خدمت

نام دستگه اجرایی: دانشگاه رازی کرمانشاه

نام دستگه مادر: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری


4. ارائه دهنده خدمت

شرح خدمت: هریک از واحدهای دانشگاهی بر اساس بودجه در دسترس برای کار دانشجویی اقدام به تعریف کار جهت دانشجویان علاقمند می نمایند که وظیفه اداره رفاه دانشجویی پرداخت حق الزحمه این دانشجویان در برابر انجام کار مشخص و بر اساس تعریف موجود است.

نوع خدمت:


نوع مخاطبین:

  دانشجویان

ماهیت خدمت:


سطح خدمت:


رویداد مرتبط با:


نحوه آغاز خدمت:


مدارک لازم برای انجام خدمت:


قوانین و مقررات بالادستی:

دستورالعمل کار دانشجویی به شماره 230892/و، مورخه 18/10/13955. جزئیات خدمت

آمار تعداد خدمت گیرندگان

400 خدمت گیرنده در خدمت گیرندگان در:


متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

45 روز (از زمان جمع آوری اطلاعات تا پرداخت تسهیلات)


تواتر

2 بار در سال

تعداد بار مراجعه حضوری:

نیازی به مراجعه حضوری ندارد.


مبلغ شماره حساب بانکی پرداخت به صورت الکترونیک

5. نحوه دسترسی به

آدرس دقیق و مستقیم در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن

https://auto.razi.ac.ir

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونکی بودن همه یا بخشی از آن:


مرحله خدمت : در مرحله اطلاع رسانی خدمتذکر ضرورت مراجعه حضوری

مراجعه به دستگاه:


مرحله خدمت : در مرحله درخواست خدمتشماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: 0ذکر ضرورت مراجعه حضوری

مراجعه به دستگاه:مرحله خدمت : در مرحله تولید خدمت
(فرآیند داخل دستگاه یا ارتباط با دیگر دستگاه‌ها)

ذکر ضرورت مراجعه:مرحله خدمت : در مرحله ارائه خدمتشماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: 0ذکر ضرورت مراجعه حضوری

مراجعه به دستگاه:


7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

نام سامانه های دیگر فیلد مورد تبادل استعلام الکترونیکی استعلام غیر الکترونیک
سامانه آموزشی گلستان دریافت اطلاعات دانشجو جهت ثبت در سامانه فاز2، ثبت بدهی یا عدم بدهی دانشجو جهت ثبت در مدرک بر خط (Online)
سامانه جامع اتوماسیون اداری ارسال و در یافت نامه های اداری و فرم تسویه حساب

8. ارتباط با سایر دستگاه‌های دیگر

نام دستگاه دیگر نام سامانه های دستگاه دیگر فیلدهای مورد تبادل مبلغ (در صورت پرداخت هزینه) استعلام الکترونیکی اگر استعلام غیر الکترو.نیکی است، استعلام توسط:
وزرات علوم، تحقیقات و فناوری صندوق رفاه دانشجویی برخط (Online)

7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

ردیف عنوان

7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاهصندوق مهر رازی به منظور ارائه تسهیلات مالی به دانشجویان نیازمند تشکیل شده و به صورت هیئت امنایی و با جمع آوری کمک از اعضای دانشگاه اداره می شود. این صندوق با اعلام درخواست توسط خود دانشجوی نیازمند یا معرفی وی توسط یکی از اعضای دانشگاهی، اقدام به ارائه تسهیلات مالی تا سقف مبلغ 3میلیون ریال در قالب وام یا به صورت بلاعوض (بسته به شرایط دانشجو) می نماید.

مخاطبین: دانشجویان

با توجه به سطح دسترسی شما موردی برای نمایش وجود ندارد


بسمه تعالی
فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی
ضمیمه 1

1. عنوان خدمت : ارائه تسهیلات مالی صندوق خیریه و قرض الحسنه مهر رازی


2. شناسنامه خدمت :


3. ارائه دهنده خدمت

نام دستگه اجرایی: دانشگاه رازی کرمانشاه

نام دستگه مادر: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری


4. ارائه دهنده خدمت

شرح خدمت: صندوق مهر رازی به منظور ارائه تسهیلات مالی به دانشجویان نیازمند تشکیل شده و به صورت هیئت امنایی و با جمع آوری کمک از اعضای دانشگاه اداره می شود. این صندوق با اعلام درخواست توسط خود دانشجوی نیازمند یا معرفی وی توسط یکی از اعضای دانشگاهی، اقدام به ارائه تسهیلات مالی تا سقف مبلغ 3میلیون ریال در قالب وام یا به صورت بلاعوض (بسته به شرایط دانشجو) می نماید.

نوع خدمت:


نوع مخاطبین:

  دانشجویان

ماهیت خدمت:


سطح خدمت:


رویداد مرتبط با: