پاسخ به درخواست ارتقاء رتبه اعضای هیأت علمی که بر اساس ارزیابی فعالیت های چهارگانه فرهنگی- تربیتی و اجتماعی، آموزشی، پژوهشی- فناوری و علمی- اجرایی محقق می گردد.

مخاطبین: اعضای هیأت علمی دانشگاه (شعب دانشگاه رازی و دانشگاه صنعتی کرمانشاه)

با توجه به سطح دسترسی شما موردی برای نمایش وجود ندارد


بسمه تعالی
فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی
ضمیمه 1

1. عنوان خدمت : ارتقاء رتبه اعضای هیئت علمی


2. شناسنامه خدمت :


3. ارائه دهنده خدمت

نام دستگه اجرایی: دانشگاه رازی کرمانشاه

نام دستگه مادر: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری


4. ارائه دهنده خدمت

شرح خدمت: پاسخ به درخواست ارتقاء رتبه اعضای هیأت علمی که بر اساس ارزیابی فعالیت های چهارگانه فرهنگی- تربیتی و اجتماعی، آموزشی، پژوهشی- فناوری و علمی- اجرایی محقق می گردد.

نوع خدمت:


نوع مخاطبین:

    اعضای هیأت علمی دانشگاه (شعب دانشگاه رازی و دانشگاه صنعتی کرمانشاه)

ماهیت خدمت:


سطح خدمت:


رویداد مرتبط با:


نحوه آغاز خدمت:


مدارک لازم برای انجام خدمت:

مدارک و مستندات مربوط به فعالیت های سه گانه


قوانین و مقررات بالادستی:

آيين نامه ارتقاء اعضای هیأت علمی دستورالعمل تشکیل هیأت ممیزه شیوه نامه اجرایی آیین نامه ارتقاء5. جزئیات خدمت

آمار تعداد خدمت گیرندگان

25 پرونده در خدمت گیرندگان در:


متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

3 الی 6 ماه


تواتر

3 الی 4 جلسه در سال

تعداد بار مراجعه حضوری:

عدم نیاز به مراجعه حضوری شخص متقاضی


مبلغ شماره حساب بانکی پرداخت به صورت الکترونیک

5. نحوه دسترسی به

آدرس دقیق و مستقیم در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونکی بودن همه یا بخشی از آن:


مرحله خدمت : در مرحله اطلاع رسانی خدمتذکر ضرورت مراجعه حضوری

مراجعه به دستگاه:


مرحله خدمت : در مرحله درخواست خدمتشماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: 0ذکر ضرورت مراجعه حضوری
ارائه مدارک مورد نیاز فرآیند ارتقاء به کمیته منتخب

مراجعه به دستگاه:مرحله خدمت : در مرحله تولید خدمت
(فرآیند داخل دستگاه یا ارتباط با دیگر دستگاه‌ها)

ذکر ضرورت مراجعه: برگزاری کمیسیون های تخصصی و جلسه هیأت ممیزهمرحله خدمت : در مرحله ارائه خدمتشماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: 0

صدور احاکم ارتقاء در سامانه بام پردازش


ذکر ضرورت مراجعه حضوری

مراجعه به دستگاه:


7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

نام سامانه های دیگر فیلد مورد تبادل استعلام الکترونیکی استعلام غیر الکترونیک
سایت دانشگاه اطلاع رسانی بر خط (Online) بله
اتوماسیون اداری هماهنگی های اداری جهت شروع طرح بر خط (Online) بله

8. ارتباط با سایر دستگاه‌های دیگر

نام دستگاه دیگر نام سامانه های دستگاه دیگر فیلدهای مورد تبادل مبلغ (در صورت پرداخت هزینه) استعلام الکترونیکی اگر استعلام غیر الکترو.نیکی است، استعلام توسط:
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سامانه سجاد ثبت نتایج اجرای طرح برخط (Online) دستگاه

7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

ردیف عنوان
1 فرآیند آماده سازی اداری اجرای طرح پایش سلامت جسم دانشجویان جدیدالورود
2 صدور کارت سلامت( اجرای طرح پایش سلامت دانشجویان جدیدالورود)

7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

نمودار فرآیند آماده سازی اداری طرح

طرح پایش سلامت