کلیه واحدهای دانشگاه می توانند برای پوشش خبری مراسمات، همایش ها، نشست ها و هرگونه مناسبت به روابط عمومی درخواست تهیه گزارش داده و در صورت تایید، این گزارشات را تهیه نمایند تا در نهایت به یکی از روش های زیر اطلاع رسانی شود: - اطلاع رسانی و تبلیغات در شبکه های اجتماعی و فضای مجازی - اطلاع رسانی و تبلیغات محیطی - اطلاع رسانی و تبلیغات در اتوماسیون اداری و سامانه پیامکی - اطلاع رسانی و تبلیغات در رسانه های عمومی (خارج از دانشگاه)

مخاطبین: کلیه دانشجویان، اساتید، شهروندان

با توجه به سطح دسترسی شما موردی برای نمایش وجود ندارد


بسمه تعالی
فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی
ضمیمه 1

1. عنوان خدمت : اطلاع رسانی و تبلیغات


2. شناسنامه خدمت :


3. ارائه دهنده خدمت

نام دستگه اجرایی: دانشگاه رازی کرمانشاه

نام دستگه مادر: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری


4. ارائه دهنده خدمت

شرح خدمت: کلیه واحدهای دانشگاه می توانند برای پوشش خبری مراسمات، همایش ها، نشست ها و هرگونه مناسبت به روابط عمومی درخواست تهیه گزارش داده و در صورت تایید، این گزارشات را تهیه نمایند تا در نهایت به یکی از روش های زیر اطلاع رسانی شود: - اطلاع رسانی و تبلیغات در شبکه های اجتماعی و فضای مجازی - اطلاع رسانی و تبلیغات محیطی - اطلاع رسانی و تبلیغات در اتوماسیون اداری و سامانه پیامکی - اطلاع رسانی و تبلیغات در رسانه های عمومی (خارج از دانشگاه)

نوع خدمت:


نوع مخاطبین:

    کلیه دانشجویان، اساتید، شهروندان

ماهیت خدمت:


سطح خدمت:


رویداد مرتبط با:


نحوه آغاز خدمت:


مدارک لازم برای انجام خدمت:

ندارد


قوانین و مقررات بالادستی:

آیین نامه ارتقا نحوه فعالیت، وظایف و اختیارات روابط عمومی دانشگاه ها وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شماره 26174/و مورخ 29/2/5. جزئیات خدمت

آمار تعداد خدمت گیرندگان

کلیه اساتید و دانشجویان و یا شهروندان خدمت گیرندگان در:


متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

یک روز


تواتر

یک بار برای همیشه

تعداد بار مراجعه حضوری:

ندارد( درخواست می تواند به صورت حضوری هم باشد )


مبلغ شماره حساب بانکی پرداخت به صورت الکترونیک

5. نحوه دسترسی به

آدرس دقیق و مستقیم در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن

Razi.ac.ir

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونکی بودن همه یا بخشی از آن:


مرحله خدمت : در مرحله اطلاع رسانی خدمتذکر ضرورت مراجعه حضوری
پوستر اطلاعیه های مراسمات

مراجعه به دستگاه:


مرحله خدمت : در مرحله درخواست خدمتشماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: 0ذکر ضرورت مراجعه حضوری
درخواست پوشش خبری به صورت حضوری

مراجعه به دستگاه:مرحله خدمت : در مرحله تولید خدمت
(فرآیند داخل دستگاه یا ارتباط با دیگر دستگاه‌ها)

ذکر ضرورت مراجعه: حضور در مراسم و تهیه اخبار و گزارشات (فیلم و عکس و خبر)مرحله خدمت : در مرحله ارائه خدمتشماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: 0

چاپ در روزنامه ها، یا پخش گزارش در صدا و سیما


ذکر ضرورت مراجعه حضوری

مراجعه به دستگاه:


7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

نام سامانه های دیگر فیلد مورد تبادل استعلام الکترونیکی استعلام غیر الکترونیک

8. ارتباط با سایر دستگاه‌های دیگر

نام دستگاه دیگر نام سامانه های دستگاه دیگر فیلدهای مورد تبادل مبلغ (در صورت پرداخت هزینه) استعلام الکترونیکی اگر استعلام غیر الکترو.نیکی است، استعلام توسط:

7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

ردیف عنوان

7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه