ارائه خدمات آزمایشگاهی (علمی / پژوهشی / صنعتی و ....) به متقاضیان

مخاطبین: عموم به خصوص دانشجویان و اعضای هیأت علمی دانشگاه

با توجه به سطح دسترسی شما موردی برای نمایش وجود ندارد


بسمه تعالی
فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی
ضمیمه 1

1. عنوان خدمت : ارئه خدمات آزمایشگاهی


2. شناسنامه خدمت :


3. ارائه دهنده خدمت

نام دستگه اجرایی: دانشگاه رازی کرمانشاه

نام دستگه مادر: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری


4. ارائه دهنده خدمت

شرح خدمت: ارائه خدمات آزمایشگاهی (علمی / پژوهشی / صنعتی و ....) به متقاضیان

نوع خدمت:


نوع مخاطبین:

    عموم به خصوص دانشجویان و اعضای هیأت علمی دانشگاه

ماهیت خدمت:


سطح خدمت:


رویداد مرتبط با:


نحوه آغاز خدمت:


مدارک لازم برای انجام خدمت:

فرم ثبت درخواست آزمایش


قوانین و مقررات بالادستی:

آیین نامه مصوب آزمایشگاه مرکزی5. جزئیات خدمت

آمار تعداد خدمت گیرندگان

3178 درخواست در خدمت گیرندگان در:


متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

یک هفته


تواتر

بدون محدودیت

تعداد بار مراجعه حضوری:

2 بار (مشاوره و تحویل نمونه ها)


مبلغ شماره حساب بانکی پرداخت به صورت الکترونیک
شهریه شبانه - خیر
هزینه آموزش رایگان - خیر

5. نحوه دسترسی به

آدرس دقیق و مستقیم در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن

Lab.razi.ac.ir

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونکی بودن همه یا بخشی از آن:
سایت دانشگاه رازی


مرحله خدمت : در مرحله اطلاع رسانی خدمتذکر ضرورت مراجعه حضوری
0

مراجعه به دستگاه:


مرحله خدمت : در مرحله درخواست خدمتشماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: 0ذکر ضرورت مراجعه حضوری

مراجعه به دستگاه:مرحله خدمت : در مرحله تولید خدمت
(فرآیند داخل دستگاه یا ارتباط با دیگر دستگاه‌ها)

ذکر ضرورت مراجعه: انجام آزمایش درخواستی بر نمونه های مربوطهمرحله خدمت : در مرحله ارائه خدمتشماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: 0ذکر ضرورت مراجعه حضوری

مراجعه به دستگاه:


7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

نام سامانه های دیگر فیلد مورد تبادل استعلام الکترونیکی استعلام غیر الکترونیک
سامانه آموزشی گلستان درخواست انصراف – ثبت انصراف یا اخراج بر خط (Online)

8. ارتباط با سایر دستگاه‌های دیگر

نام دستگاه دیگر نام سامانه های دستگاه دیگر فیلدهای مورد تبادل مبلغ (در صورت پرداخت هزینه) استعلام الکترونیکی اگر استعلام غیر الکترو.نیکی است، استعلام توسط:

7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

ردیف عنوان
1 اعلام درخواست انصراف و تسویه حساب
2 بررسی برای وضعیت نظام وظیفه
3 ثبت در سیستم به عنوان انصراف یا اخراج

7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

صدور حکم انصراف از تحصیل

صدور حکم اخراج آموزشی